Gå tilbake til:
Du er her:
Luftrensenalegget ved Bergen Biogass
Luftrensenalegget ved Bergen Biogass. UV/ozon (Fotoks) og aktiv kullfilter

Oppgraderinger ved Bergen Biogass

Det har blitt registrert en økning i ant klager på lukt fra industriområdet i Rådalen. Bergen Vann vil nå undersøke om mottaksanlegget for slam på Bergen Biogass er kilden til noen av luktplagene.

Normalt blir slam levert Bergen Biogass alle hverdager mellom 08:00 og 15:00. Gjennom påsken ble slammet oppbevart på renseanlegg litt lengere enn ved normal produksjon, noe som medfører at slammet kan lukte mer når det blir levert på Bergen Biogass.   

Luktspredningsmodell utført av ekstern part i 2020 viser at Bergen Biogass opprettholder utslippskrav til anlegget. Uavhengig av dette jobber anlegget med oppgradering av de to største luktreduksjonsanleggene for å sikre et enda bedre utslipp. Dette innebærer at vi i perioden 28. april til 20. mai vil teste ut en ny luftrenseteknologi og bygge om de største kullfiltrene for å optimalisere driften. Nærområdet vil ikke merke noe av dette i oppgraderingsperioden, men forhåpentlig en merkbart bedre luftkvalitet etter.

Prosessanlegget er et lukket anlegg der all aktivitet foregår innendørs. Totalt har anlegget 5 luktreduksjonsanlegg som skal rense forurenset luft før det slippes ut i atmosfæren.  

Renseteknologien vi bruker, er fotooksidasjon med UV og med etterfølgende aktiv kullfilter. 

  • Aktiv kull = en prosess hvor luktstoffer blir absorberte i kullet og
  • Fotooksidasjon = en prosess som byter ned luktstoffer kjemisk ved hjelp av UV-lys og ozon.