Gå tilbake til:
Du er her:
bio
Bergen biogassanlegg i Rådalen
Bilde: Helge Skodvin

Vedlikeholdsarbeid på Bergen biogassanlegg i oktober-november

I forbindelse med vedlikeholdsarbeid på biogassanlegget i Rådalen fra 19. oktober, kan naboer oppleve perioder med vond lukt.

Hva skal vi gjøre?

Råtnekammerne i Bergen biogassanlegg skal vedlikeholdes for å sikre optimal drift fremover. I forbindelse med vedlikeholdet må vi tappe ned en av råtnetankene for å komme til.

Omfattende risikovurdering

Det er sannsynlig at det tidvis vil komme lukt på grunn av gassen vi må slippe ut under arbeidet. Gassen kan oppleves som ubehagelig lukt, men fortynnes raskt og vil ikke være helseskadelig for de nærmest berørte til anlegget

Vi har gjort en omfattende risikovurdering og vil gjennomføre vedlikeholdet så skånsomt som mulig for omgivelsene.  Vi vil kontrollere innholdet i gassen som slippes ut med flere manuelle målinger hver dag og vi har leid inn kullfilter for å ta det meste av lukten når tankene åpnes helt. 

Tidsplan:

19.oktober 2020

Ventil i toppen av råtnetanken åpnes. Noe gass vil slippe ut for å utjevne trykkforskjell.

Følgende tiltak blir satt inn:

  • Daglig måling av metan- og hydrogensulfidnivåer (i dag er gasskonsentrasjonen i tanken på 60 % metaninnhold og 15 ppm H2S). 
  • Kullfilter benyttes ved behov.

19.– 29. oktober 2020

Tømming av  væskenivå i råtnetank. Tiltak blir videreført. Luft vil i hovedsak trekkes inn i tanken, men det er mulig at mindre gassmengder kan sive ut.

  • Overvåkning av prosessen 
  • Daglig måling metan- og hydrogensulfidnivåer.

29. oktober 2020

Luke i toppen av råtnetanken åpnes for inspeksjonVidere tømming av væskenivå.

Følgende tiltak blir satt inn:

  • Daglig måling metan- og hydrogensulfidnivåer.
  • Kullfilter benyttes ved behov.

2. november 2020

Resterende slam i råtnetanken vil tømmes ut via bunnluke i tank med slamsugebil. Full luftgjennomstrømning i tank.

  • Daglig måling metan- og hydrogensulfidnivåer.
  • All luft føres via kullfilter.

Ca. 16. november

Vedlikeholdsarbeidet forventes ferdig. Planlagt oppstart av råtnetanken i løpet av uke 47.

  • Prosedyrer i henhold til oppstart av råtnetank nr. 2 gjennomføres for å sikre minst mulig påvirkning for omgivelsene.

Saken oppdateres

Dersom uforutsette forhold i vedlikeholdet oppstår vil vi informere om dette her.

Strekker vedlikeholdet ut i tid slik at det nærmer seg jul, vil vi ikke starte opp igjen råtnetanken før etter nyttår.

Kontakt: Vaktsentralen: 55 56 78 15

Opplever du lukt? feilmelding.bergen.kommune.no