Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til styrere og rektorer om smitteoppsporing

Informasjon til styrere og rektorer om hva som skjer dersom barn/elev/ansatt i barnehage og skole får påvist covid-19.

  • Dersom barn, elev eller ansatt får påvist covid-19 blir du som styrer/rektor så raskt som mulig kontaktet av Smittesporingsteamet eller samfunnsmedisinsk beredskapsvakt.
  • Dersom du får meldingen direkte fra den smittede er det viktig at du begynner med å sette opp lister over de personer eller de grupper som den smittede kan ha vært i nærkontakt med. Det er viktig å få fullt navn og telefonnumre, og aller helst også personnumre. 
  • I påvente av at du blir kontaktet er det greit at du ber aktuelle personer eller grupper være hjemme inntil de får vite om de skal være i karantene eller ikke. Dette gjelder også på fritiden. Av personvernhensyn har du ikke lov til å opplyse om hvem som er smittet til andre involverte.  
  • Dersom store grupper må gå i karantene kan du måtte videresende SMS fra Smittesporingsteamet med pålegg om karantene til nærkontakter. Dette avtales med Smittesporingsteamet i hvert tilfelle. 

Du må bidra i smitteoppsporing

Du bør ha listen over nærkontakter klar når Smittesporingsteamet ringer. I samråd med Smittesporingsteamet vil dere bli enige om hvilke grupper eller personer som skal pålegges karantene. Listen må sendes til Smittesporingsteamet. 

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt (under 2 meter i over 15 minutter eller direkte fysisk kontakt) med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før den smittede fikk symptomer.

Du kan måtte sende karantene-SMS

Smittesporingsteamet ønsker som hovedregel å kontakte hver enkelt nærkontakt og sette vedkommende i karantene. Dersom det dreier seg om store grupper har Smittesporingsteamet per dags dato ikke kapasitet til å nå alle. Du som leder vil da få en SMS av Smittesporingsteamet, som du må sende videre til aktuelle ansatte, foresatte og eventuelle elever over 16 år. Det er da viktig at du informerer om at de kun vil få beskjed via deg. 

I påvente av at du som leder mottar SMS fra Smittesporingsteamet, bør du på det sterkeste oppfordre aktuelle personer til å gå i selvpålagt karantene.

Mottakere av denne SMS-beskjeden er pålagt karantene i 10 hele døgn fra siste kontakt med den som er smittet. (Karantenen kan avsluttes dersom man er symptomfri og tester negativt tidligst 7 døgn etter siste kontakt.)

Hvem du kan kontakte ved spørsmål

Smittesporingsteamet informerer deg om hva som skjer videre, og hvem du kan kontakte ved spørsmål eller ny informasjon i saken. Telefonnummeret til Smittesporingsteamet er 53 00 55 05. Telefonnummeret til Koronatelefonen finner du her.

Barnehager og skoler kan også sende generelle spørsmål, som ikke er knyttet til et bekreftet smittetilfelle, til Miljørettet helsevern på e-post: mhv@bergen.kommune.no.

Hvem du skal informere videre

Det er en taushetsbelagt helseopplysning at man er smittet av covid-19. I noen situasjoner du informere enkelte ansatte om hvem det er som er smittet, men det er sjelden foresatte kan informeres, med mindre den som er smittet har samtykket. Smittesporingsteamet vil gi veiledning om dette ut ifra smittesituasjonen. Generelle retningslinjer står på Datatilsynets nettside om korona og personvern på arbeidsplassen.

Leder har ansvar for å informere eier av barnehagen/skolen. Smittesporingsteamet ringer ikke til eier av barnehage/skolen. Eier har ansvar for at det foreligger rutiner og beredskapsplaner som beskrevet i smittevernveilederne, men har ikke noen særskilt rolle ved selve smitteoppsporingen.

Andre i barnehagen/skolen

Det er bare ansatte og foresatte til barn som regnes som nærkontakter som blir kontaktet av Smittesporingsteamet. De som ikke blir kontaktet er ikke definert som nærkontakter. Disse kan gå i barnehagen eller skolen som normalt. Alle med nyoppståtte luftveissymptomer skal holdes hjemme, slik det er beskrevet i smittevernveilederne.

Testing

Hvem som skal testes for covid-19 finner du her: Folkehelseinstituttets testkriterier. Alle som har vært utsatt for smitte bør teste seg, og ved symptomer skal man ta en test så fort som mulig.

Dersom man er i karantene og er symptomfri, og tar en test tidligst 7 døgn etter siste kontakt, kan karantenen avsluttes dersom testsvaret er negativt.

Når det gjelder barn med luftveissymptomer som ikke er nærkontakter kan barnehagen/skolen anbefale foresatte å teste dem, men dersom det ikke samtidig er voksne i familien til barnet som er syke så er det ikke strengt tatt nødvendig å teste barnet. Barnehagen/skolen kan ikke kreve at barnet skal testes før det får komme tilbake. Se informasjon i smittevernveilederne for informasjon om hvem som kan og ikke kan være i barnehagen/skolen.