Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til styrere og rektorer ved påvist covid-19

Her følger informasjon til styrere og rektorer om hva som skjer dersom barn, elever eller ansatte i barnehage eller skole får påvist covid-19.

  • Dersom barn, elev eller ansatte får påvist covid-19, skal foreldre/foresatte eller den ansatte selv melde positiv hurtigtest/selvtest til Smittesporingsteamet på telefon 40 81 11 95. 
  • Foreldre/foresatte eller ansatte kan gi beskjed til barnehagen/skolen hvis de selv ønsker.
  • I samråd med smittevernoverlege og Smittesporingsteamet blir dere enige om hvilke grupper eller personer som skal anbefales testregime dersom smittesporingsteamet ser at det er hensiktsmessig for å forebygge smitte. Dette kan for eksempel bli aktuelt i utbruddssituasjoner.

Hvem du kan kontakte ved spørsmål 

Smittesporingsteamet informerer deg om hva som skjer videre, og hvem du kan kontakte ved spørsmål eller ny informasjon i saken. 

Smittesporingsteamet: 53 00 55 05
Koronatelefonen i Bergen: 55 56 77 00

Barnehager og skoler kan også sende generelle spørsmål som ikke er knyttet til et bekreftet smittetilfelle, til kommunens svartjeneste.

Hvem du skal informere videre 

Nærkontakter: Etter samtykke fra foreldre/foresatte eller den smittede informerer skolen/barnehagen de nærkontaktene som er avtalt med Smittesporingsteamet.

Det er en taushetsbelagt helseopplysning at man er smittet av covid-19. Derfor har du ikke lov til å opplyse om hvem som er smittet, til andre enn de som er avtalt med Smittesporingsteamet.   

Du finner generelle retningslinjer på Datatilsynets nettside om korona og personvern på arbeidsplassen.

Skole-/barnehageeier: Som leder har du ansvar for å informere eier av barnehagen/skolen. Smittesporingsteamet kontakter dem ikke. 

Barnehage-/skole-eier har ansvar for at det foreligger rutiner og beredskapsplaner som beskrevet i smittevernveilederne, men har ikke noen særskilt rolle ved selve smittesporingen.

Andre i barnehagen/skolen: Det er bare husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter som blir kontaktet av Smittesporingsteamet. Andre nærkontakter må varsles av foreldre/foresatte/den smittede, eller via skolen eller barnehagen. 

Du kan få en SMS-mal fra smittesporingsteamet hvis dere skal informere andre nærkontakter. Disse kan gå i barnehagen eller på skolen som normalt, så lenge smittevernoverlegen ikke har gitt anbefalinger om annet. 

Disse skal holde seg hjemme

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme, slik det er beskrevet i smittevernveilederne.

Testing

Hvem som skal testes for covid-19, finner du her: Folkehelseinstituttets testkriterier. Alle som har symptomer, anbefales å ta en test.

Se smittevernveilederne for informasjon om hvem som kan og ikke kan være i barnehagen/skolen.