Gå tilbake til:
Du er her:
søppel
Forsøpling
Bilde: Pixabay

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling skal ikke skade naturen eller føre til helseskade.

Det er ikke lov å forurense uten at man har tillatelse (forurensningsloven § 7). Det er ikke lov å etterlate eller oppbevare avfall på en måte som er til skade for miljøet (forurensningsloven § 28).

Les mer her om hvordan du kan klage i Innbyggerhjelpen: Klage på forurensning og forsøpling

Miljørettet helsevern har omtrent 100 forurensningssaker i året. Noen krever oppfølging over flere år, mens andre løser seg med en telefon eller e-post.