Gå tilbake til:
Du er her:
Rotte
Rotte
Bilde: Anticimex

Skadedyr

Skadedyr skal bekjempes effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø.

Hvor finne informasjon om skadedyr

Folkehelseinstituttet har en nettside om skadedyr hvor du kan finne informasjon. Der finner du også veiledning om kjøp av skadedyrbekjempelse

Klage på skadedyr

Du kan klage på enkelte typer skadedyrproblemer til Bergen kommune. Du kan ikke klage på at du har fått skadedyr på din egen eiendom, med mindre problemet åpenbart skyldes en naboeiendom. Du kan lese mer om dette i innbyggerhjelpen: Klage på skadedyr

Tilsyn med skadedyrfirma

I Bergen kommune er det Miljørettet helsevern som fører tilsyn med skadedyrfirma. Av prioriteringshensyn fører vi i hovedsak tilsyn dersom vi mottar klage. Vi fører tilsyn med blant annet at de ansatte har nødvendig godkjenning, at det brukes riktige bekjempelsesmetoder og bekjempelsesmidler, at det gis nabovarsel til de som kan bli berørt av skadedyrbekjempelse, og at det føres protokoll. Dersom du ønsker mer informasjon om hva et slikt tilsyn kan innebære kan du se på Folkehelseinstituttets nettsider om tilsyn med skadedyrbekjempelse

Klage på skadedyrfirma

Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø. Vi oppfordrer derfor til å melde fra til oss dersom du mener et skadedyrfirma gjør noe feil. Les mer i innbyggerhjelpen: Klage på skadedyrfirma

Godkjenning av skadedyrfirma

Folkehelseinstituttet godkjenner skadedyrbekjempere. Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og å utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. Skadedyrbekjempere kan benytte ikke-godkjente personer som medhjelpere, men kan ikke overlate ansvaret for noe tiltak til medhjelperen. 

Meldeplikt for gassingsprodukter

Enkelte gassingsprodukter er i utgangspunktet forbudt å bruke. Dersom slike produkter i spesielle tilfeller må benyttes, må skadedyrfirmaet melde fra på forhånd. Les mer i innbyggerhjelpen: Meldeplikt for skadedyrfirma ved bruk av gassingsprodukter