Gå tilbake til:
Du er her:
skip
Skip
Bilde: Pixabay

Hygienesertifikat for skip

Bergen kommune utsteder hygienesertifikat for skip i Hordaland og Sogn.

Miljørettet helsevern i Bergen kommune er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre inspeksjoner og utstede hygienesertifikat for skip som seiler i internasjonalt farvann. 

Skip som seiler internasjonalt inspiseres hver sjette måned. Formålet er å forhindre hendelser som kan påvirke internasjonal folkehelse. 

Du finner mer informasjon om og bestilling av hygienesertifikat i innbyggerhjelpen: Søknad om hygienesertifikat for skip