Gå tilbake til:
Du er her:
Kjøletårn
Kjøletårn
Bilde: Ragnhild Jarlsby

Kjøletårn og luftskrubbere

For å hindre spredning av legionellabakterier er det meldeplikt for virksomheter som har kjøletårn eller luftskrubber.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere. Formålet er å forhindre legionellautbrudd, fordi legionellabakterien trives godt i kjøletårn og luftskrubbere dersom man ikke er nøye med å forhindre legionellavekst. 

Vi holder også oversikt over kjøletårn og luftskrubbere, slik at vi kan sjekke ut om eventuelle legionellautbrudd kan stamme fra dem. Når noen blir syke av legionellabakterie samarbeider Miljørettet helsevern med Kommuneoverlegen for å drive smitteoppsporing. 

Derfor må alle virksomheter som har kjøletårn eller luftskrubber melde fra til Miljørettet helsevern ved oppstart og ved vesentlige endringer. Du finner mer informasjon og skjema i innbyggerhjelpen: Meldeplikt for virksomheter med kjøletårn eller luftskrubber