Gå tilbake til:
Du er her:

Vel gjennomført Barnetråkk i Loddefjord og Olsvik

I mai og juni har om lag 370 skoleelever i Loddefjord og Olsvik deltatt på Barnetråkk i regi av Bergen kommune. Innspela frå barn og unge i bydelane er gull verd når kommunen skal planlegge kva tiltak som bør gjerast.

Turstikart for Ytre Arna-området

Fjellområda mellom Ytre Arna, Breistein, Kvamme og Indre Arna byr på varierte turopplevingar mellom fjell og vatn. Under kan du laste ned turstikart for dette flotte området.