Gå tilbake til:
Du er her:

Brobyggerne - film om satsingen i området rundt Damsgårdssundet

Nå er filmen her som gir et innblikk i historien og satsingen i området rundt Damsgårdssundet.

Brobyggerne er en dokumentarfilm om en 10–årig innsats fra Bergen kommune, Husbanken Region Vest, G.C, Rieber og BOB i området rundt Damsgårdssundet. Innsatsen har vært målrettet og mye ressurser er samlet fra lokalmiljøet, næringslivet og offentlige aktører til et felles løft.

- Jeg er er utrolig stolt av å kunne vise frem dette området slik det fremstår i dag, sier byråd Erlend Horn. Jeg har selv bodd i området og har vært tilskuer fra begynnelsen og jeg er den siste byråden som er med i styringsgruppen i sluttfasen. Det er jeg glad for.

Viktige tema i filmen
Filmen varer i 45 minutter. I filmen får vi innblikk i områdets historiske utvikling og den forandringen som har skjedd gjennom boligbygging og etablering av nye samlingspunkt for barn og voksne i nærmiljøet, arbeidsplasser og næringsutvikling.

Viktige tema som berøres i filmen er samarbeidet med lokalbefolkningen, riving, oppgradering og etablering av Ny-Krohnborg – senter for oppvekst, kultur og idrett, anlegging av Løvstien, Småpudden, tverrforbindelser og Nygårdsparken.

Pilotprosjekt
- Programmet "Ny energi rundt Damsgårdssundet" er et pilotprosjekt i Bergen kommune, sier leder for områdesatsingen, Mary A. Økland. Erfaringer og metoder fra dette arbeidet vil vi videreføre i kommunens arbeid med områdesatsing.

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering har koordinert og hatt ansvar for fremdrift i arbeidet.

SE BROBYGGERNE HER: