Gå tilbake til:
Du er her:

Ytre Arna

Ta kontakt

Erlend Ytre-Arne Vågane er tilsatt som koordinator for områdesatsing i Ytre Arna.

Turstikart for Ytre Arna-området

Fjellområda mellom Ytre Arna, Breistein, Kvamme og Indre Arna byr på varierte turopplevingar mellom fjell og vatn. Under kan du laste ned turstikart for dette flotte området.

Folkemøte i Ytre Arna 31.oktober

Bergen kommune inviterer til opent folkemøte i Ytre Arna tysdag 31.oktober kl 1830. Møtet finn stad hos Oleana, og det vil mellom anna bli gitt informasjon om planane vidare for Ytre Arna skule.

Søk om å bruke plantekasse i Sætreparken

Vil du ha di eiga plantekasse i Sætreparken? Du kan no søke om å få din eigen plass til å dyrke urter, grønsaker eller blomstrar i den nyoppussa parken.

Bli med på Frivilligheitsløftet Ytre Arna

Vi inviterer alle frivillige organisasjonar i Ytre Arna til å bli med på Frivilligheitsløftet Ytre Arna. Ved å delta får organisasjonen hjelp frå ein rettleiar til å bli endå betre på å drive rekruttering og aktivitet, samt kr 10 000,- i utviklingsstøtte. Søk om å bli med på prosjektet innan 1.april.

Tilskudd til gode prosjekt i Indre Laksevåg, Ytre Arna eller Årstad

Har du ideer eller prosjekt som du ønsker å få i gang i et av disse områdene? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg for en nærmere prat.

Søk tilskot til oppgradering av felles uteområde

Sameige, burettslag og andre grunneigarar i Ytre Arna kan no søke om tilskot til oppgradering av felles uteområde. Det kan også søkast om støtte i form av diverse utstyr, konteiner og maskinar i samband med dugnadar på uteområde. Ordninga vert administrert av Bergen kommune si områdesatsing i Ytre Arna, Byrådsavdeling for sosial, bustad og inkludering.

Drømmeparken – Sætreparken i Ytre Arna

Med god innsats fra innbyggerne er den gamle parken i Ytre Arna blitt et område for lek og trivsel.

Last ned kulturminneløype for Ytre Arna

Ytre Arna har fått sin egen kulturminneløype på både tavle og i brosjyreformat. Her er historisk viktige bygg og anlegg samla i ein oversikt.

Foreldremøte om språklæring

Tidlig språklæring er viktig for barn. Derfor vart foreldre med 4-åringar i Ytre Arna samla til fellesmøte på biblioteket torsdag 20.oktober.

Bidra til god bevaring av Ytre Arna

Ytre Arna er eit svært viktig historisk område, og det er viktig å bevare dei særtrekka som finst på vestlandets første store industristad. Her kjem nokre råd til korleis du kan vere med og sikre Ytre Arnas identitet for framtida.

Har laga kulturminnegrunnlag for Ytre Arna

Byantikvaren i Bergen har på bestilling frå områdesatsinga laga eit kulturminnegrunnlag for Ytre Arna. Den historiske kartlegginga av industristaden er no tilgjengelig på nett.

Folkemøte i Ytre Arna: Gode bustader i eit godt nærmiljø

Vi inviterer alle til folkemøte i Arna Industrihus tysdag 19.april kl 1800. Hovudtema er oppgradering av bustader og uteområde.

Inviterer til samarbeid om bustadsoppgradering

Ønskjer du eller ditt sameige/burettslag å sette i gang med oppgradering av bygninga eller uteområdet? Då ønskjer vi å samarbeide med dykk. Les meir om korleis under.

Første boktreff for babyar i Ytre Arna

Lesing med barna frå tidleg alder er svært viktig. Onsdag 17. februar vart det derfor gjennomført tidenes første "Gøy med bok"-treff for føresette med spedbarn på Ytre Arna bibliotek.

Nye turstiskilt i Ytre Arna

Ved hjelp av nye turstiskilt i fjellområda rundt Ytre Arna skal det no vere endå lettare å komme seg ut på tur.

I <3 Kulturverkstad

Ytre Arna har fått sin eigen kulturverkstad, kor alle kan dyrke sine interesser når dei sjølv ønskjer. Bli med inn!

Velkommen til "nye" Ytre Arna bibliotek

Biblioteksfilialen i Ytre Arna har gjennomgått ei forvandling i 2015. Målet er at den igjen skal bli ein viktig og open møtestad i bydelen.

Nytt turstikart for Ytre Arna-området

Laurdag 7.november vart det presentert eit nytt oversiktskart over turstiløyper på fjella mellom Indre Arna, Kvamme, Ytre Arna og Breistein. Kartet er også tilgjengelig på nett.

Ytre Arna-fest laurdag 7.november

Bli med på offisiell innviing av ei rekke Ytre Arna-prosjekt på Kulturhuset Sentrum laurdag 7.november frå klokka 1200 og utover.

Lesefrø-prosjekt i gang i Ytre Arna

No kan barn og foreldre låne bøker med heim rett frå barnehagane i Ytre Arna.

Turstiar Ytre Arna: Første etappe er ferdig

Turstiane på fjella rundt Ytre Arna skal skiltast. Den første familievennlige løypa er no klar med nye turskilt.

Folkemøte i Ytre Arna 29.januar 2015

Byråd Eiler Macody Lund inviterer til folkemøte i de flotte kantinelokalene til Oleana for å orientere og å svare på spørsmål rundt områdesatsingen i Ytre Arna. Hovedtema er idéskisse for Ytre Arna, som er utarbeidet i 2014 og blir presentert for første gang denne dagen.

Resultat frå innbyggarundersøking i Ytre Arna

I vår/sommar vart det gjennomført ei stor innbyggarundersøking blant innbyggarane i Ytre Arna. Her er resultata og dei viktigaste funna.

Full fart på Kulturhuset Sentrum

Det skjer store ting både på innsida og utsida av Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna. Her gir vi deg ein oversikt over utviklinga på det historiske forsamlingshuset.

Presenterte forslag til belysning for Ytre Arna

Tysdag 23.september vart forslag til belysningsplan for Ytre Arna presentert på Bergen rådhus. Les planen og sjå presentasjonane frå seminaret under.

Sommerhilsen fra områdesatsing Ytre Arna

Bergen kommune sender i sommer ut en hilsen til alle husstander i Ytre Arna på både norsk og engelsk. Informasjonsheftet kan også lastes ned på nett.

Stor spørreundersøking i Ytre Arna

I samband med områdesatsinga i Ytre Arna, vert det denne sommaren gjennomført ei stor innbyggjarundersøking. Vi ønskjer dine meiningar!

Sentrumsparken i Ytre Arna

Den vakre "Trappeparken" forbinder øvre og nedre deler av det gamle Ytre Arna sentrum.

Skal lage lysplan for Ytre Arna

Arbeidet med ein lysplan settes i gang med bruk av konsulent. Målet med lysplanen er å skape mer trivsel og trygghet i Ytre Arna.

Innspel til planar rundt Ytre Arna

Bergen kommune og Arna Steinknuseverk inviterer alle til å komme med sine synspunkt rundt to viktige planar rundt Ytre Arna.

Citizen information about The Ytre Arna Program

Here is a collection of articles in English with information about The Ytre Arna Program.

Etter folkemøte 26.september 2013

Her finner du program og presentasjonar frå folkemøtet den 26. september.

Trefelling opna Blindheimselva

Idet Ytre Arna er på veg tilbake frå feriemodus har noko blitt heilt forandra i sentrum. Midt i juli vart mange store tre tatt bort frå elvejuvet langs nedre del av Blindheimselva, og sentrum har med eitt blitt lysare og meir luftig.

Bli med på Kickboksing i Ytre Arna

Vil du begynne med Kickboksing? Arna Turn og Idrettslag (ATIL)har nå startet en ny aktivitetsgruppe.

Opent frivilligmøte i Ytre Arna

Torsdag 30.mai, kl 1800-2000 Hos: Arna Frivilligsentral, Peter Jebsens veg 19 – Over Coop Prix

Konkurranse: Bli med på «Fargerike Ytre Arna!» og set fargar på staden!

Vil du dekorere Ytre Arna med dine fargar? Eller vil du lage din eigen skulptur og plassere den i sentrum? Frist for tilmelding i konkurransen er 1.oktober 2013.

Bossrydding i Ytre Arna

Elevar ved Ytre Arna Barne- og Ungdomsskule gjennomførte onsdag 24.april den årlige Naturvettaksjonen.

Svømmekurs for kvinner i gang

19 kvinner deltok mandag kveld på første del av eit nytt svømmekurs for kvinner i Ytre Arna.

Kva skjer med områdesatsinga i Ytre Arna?

Det er snart påske og tid for å gjere ei kort oppsummering av områdesatsinga i Ytre Arna så langt.

Områdesatsing i Ytre Arna

Kommunedelplanens visjon er at «Ytre Arna skal bli et vitalt, levedyktig og attraktivt område å bo og virke i.»

Oppstart av nye utval i Ytre Arna

Torsdag 8.november, satt 18 personar og jobba praktisk med planlegging av utviklinga for Ytre Arna. Målsettinga er å vere tidleg ute med innspel til ein områdeplan for området rundt nedre del av elva, Kulturhuset og mot sjøfronten.

Klargjering til Gatemarknad

Grøn Etat og Bydrift er i gang med ei haustøkt i Ytre Arna sentrum for å gjere best mulig klart til Gatemarknad laurdag 6.oktober.

Bli med på eit løft for Ytre Arna!

Bergen kommune, Husbanken og lokale drivkrefter satsar på Ytre Arna gjennom områdesatsing, og ønskjer deg med på laget.

Igangsetting av områdesatsing i Ytre Arna

Bergen kommune vil i samarbeid med befolkning og næringsliv i Ytre Arna revitalisere lokalsamfunnet. I Ytre Arna møter vi et sterkt folkelig engasjement og næring og kultur i utvikling.

Arbeidsgruppemøte gjennomført

Tysdag 18.september vart det gjennomført møte hos Arna Frivilligsentral for ein del av dei som har deltatt i arbeidsgrupper i samband med områdesatsinga for Ytre Arna så langt.

Opprusting av lekeplasser i Ytre Arna

Ytre Arna er prioritert som følge av områdesatsingen. Finansiert gjennom Barnas byrom blir 5 lekeplasser i Ytre Arna rustet opp i løpet av 2012 og 2013.