Gå tilbake til:
Du er her:

Folkemøte Indre Laksevåg 7. februar

Velkommen, både nye og kjente, til folkemøte i Indre Laksevåg 7. februar

Linda Nordgreen, Koordinator områdesatsing Indre Laksevåg

E-post: linda.nordgreen@bergen.kommune.no

Tlf. 9911 3553

Facebook: https://www.facebook.com/indrelaksevag

Bergen kommune inviterer til åpent folkemøte om Indre Laksevåg på Ungdommens Hus, Herman Gransvei 6, der byråd Erlend Horn deltar og innleder møtet.

Møtet blir tirsdag 7. februar 2017 fra kl. 1800 - 20.00.

I forbindelse med områdesatsing i Indre Laksevåg arrangeres det årlige folkemøter i nærområdet.

Tema for årets møte er:

  • Velkommen v/Byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn
  • Orientering om Holen og Damsgård skoler
  • Informasjon om opprusting av lekeplasser og etablering av fysak
  • Presentasjon av nye lokaler for kulturkontoret og kulturtilbud
  • Frøya idrettslag presenterer ny hall og aktivitetstilbud
  • Informasjon av arbeidet med strategisk planprogram
  • Områdesatsing Indre Laksevåg presenterer status for arbeidet og planer videre

Det blir mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill.