Gå tilbake til:
Du er her:

Rapporter og filmer

Sjelevenner – Marikken og Shewit

I Solheimslien bor studenter og unge flyktninger i samme blokk.

Drømmeparken – Sætreparken i Ytre Arna

Med god innsats fra innbyggerne er den gamle parken i Ytre Arna blitt et område for lek og trivsel.

Parkour - Lek på Leitet i Indre Laksevåg

Se filmen fra parkour-anlegget på Leitet, en plass for både barn og ungdom.

Brobyggerne - filmdokumentar fra Damsgårdssundet

Dokumentarfilmen "Brobyggerne" fra 2016 er en sluttdokumentar med historisk blikk på utviklingen av Damsgårdssundet frem til i dag.

Filmen fra 2013 Det bankende hjerte

Mye har skjedd i Damsgårdssundet og Ny-Krohnborg troner i et område preget av glede og initiativ.

Filmen fra 2011, Livet mens det bygges

Livet mens det bygges skildrer utviklingen og endringene i Damsgårdssundet.

Filmen fra 2009 - Mot nye tider

Det planlegges en omfattende fornying og rehabilitering rundt Damsgårdssundet og det er store forventninger.

Rapporter fra arbeidet med "Ny energi rundt Damsgårdssundet"

Fra 2012 til og med 2016 er det laget statusrapporter og årlige handlingsplaner for arbeidet. Rapportene er samlet her:

Områdesatsing i Bergen kommune

Rapport fra slutten av 2016 med anbefalinger for videre innsats i områdene Solheim Nord, Slettebakken, Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Levekår i bydelene varierer

En ny rapport om levekår i Bergen kommune er behandlet av byrådet. Den viser forskjeller mellom bydeler på flere felt. Rapporten vil være viktig i kommunens arbeid for å utjevne levekårsforskjeller.

Slik er levekårene i ditt nærområde

Etat for helsetjenester har kartlagt innbyggernes levekår og helse. Sjekk tilstanden i ditt nærmiljø.

Boligmelding og boligpolitikk

Boligmeldingen er et program for byrådets boligpolitikk i årene fremover og det heter seg at alle skal disponere en god bolig, i et godt bomiljø, innenfor en akseptabel utgiftsramme.

Barnas byrom - en storsatsing

Byrådet satser stort på oppgradering av lekeplasser ved skoler, barnehager og i friområder.

Handlingsplan mot åpne russcener

Byrådet vil gjøre parker og byrom til attraktive og trygge rekreasjonsområder for innbyggere og tilreisende. Parker og byrom skal rustes opp og tiltak for rusmisbrukere iverksettes.

Filmer viser utviklingen rundt Damsgårdssundet

Tre filmer viser utviklingen av satsingen rundt Damsgårdssundet. Siste film er fra 2016.