Oversiktsbilde Ytre Arna
Oversiktsbilde Ytre Arna
Bilde: Vegard Vatle

Områdesatsingen i Ytre Arna og indre Laksevåg avsluttes innen utgangen av 2022

Sluttrapporter for områdesatsingen i Ytre Arna og indre Laksevåg har vært til gjennomsyn hos Utvalg for helse og sosial.

Bergen bystyre vedtok i januar 2021 at områdesatsingen i levekårssonene indre Laksevåg og Ytre Arna skal avsluttes innen utgangen av 2022. For å gjenspeile arbeidet med områdesatsing i områdene er det utarbeidet to sluttrapporter som oppsummerer innsatsen gjennom hele områdesatsingsperioden. 

Rapportene viser hvordan Ytre Arna og indre Laksevåg ble prioriterte områder i Bergen kommune sin områdesatsing i 2012. Sluttrapportene oppsummerer mål og resultater av arbeidet og eksempler på konkrete prosjekter fra perioden med områdesatsing. Satsingen har vært en del av Husbankens program for områdesatsing, og det ble i utvelgelsen lagt vekt på behovet for generell standardheving, og at det var levekårsutfordringer i området. Samarbeidet med nærmiljøet og utstrakt medvirkning har vært avgjørende for arbeidet.  

De to sluttrapportene kan du lese her: