folkehelse

Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen

Det blir jevnlig gitt ut nye folkehelseoversikter i Bergen. Rapportene kartlegger befolkningens helse, og hvordan den er fordelt i byen.

Et bredt felt

Kommunene skal etter den nye Folkehelseloven tilegne seg kunnskap om helsetilstanden hos innbyggerne, og hvordan denne kan forbedres. Her er folkehelseoversikten et viktig verktøy. Resultaten fra rapportene er med på å vise hvilke områder kommunen bør rette oppmerksomheten.

- Det er viktig å påpeke at vi med denne kartleggingen ikke forsøker å måle lykke, eller å rangere hvor gode de forskjellige bydelene er å bo i. Meningen er å gi de kommunale tjenestene best mulig verktøy for å skape så gode forutsetninger som mulig, sier helsebyråd Hilde Onarheim.

 

Tiljengelige rapporter: