Gå tilbake til:
Du er her:
Godt oppmøte på årets folkemøte bilde
Roger Valhammer snakket foran om lag 100 personer på folkemøte på Damsgård skole

Godt oppmøte på årets folkemøte

Nær 100 personer var tilstede under årets folkemøtet som ble avholdt i nye, flotte lokaler på Damsgård skole. Les oppsummeringen fra folkemøtet her.

Det er mange pågående og aktuell saker i Indre Laksevåg og det ble presentert mye innhold på to timer. Like etter folkemøtet var det derfor mulighet for å snakke med og stille spørsmål til alle fagpersonene som holdt innlegg under møtet.

Spesialrådgiver og programleder for områdesatsingen i Bergen, Mary Alise Økland, ønsket velkommen. Økland stilte opp i stedet for byråd Erlend Horn som måtte melde avbud grunnet sykdom. Økland orienterte om innsatsen områdesatsingen har bidratt til for å få en meråpen skole slik at Damsgård skole skal være en ressurs også for nærmiljøet. Samarbeidet mellom skole, kulturorganisasjonen, idrett og områdesatsingen har ført til at det kommet på plass en prosjektkoordinator som koordinerer aktiviteter og arrangement som gjennomføres i skolens utleielokaler på ettermiddager og i helger.

Det har skjedd mye i Indre Laksevåg med nye aktivitetstilbud, nye lekeplasser og møteplasser, men mye er også på vei. Her viste Økland til at vi kan glede oss til blant annet fysak, bydelsbibliotek, sporveiskiosken og oppgradering av enda en lekeplass. Videre fremover vil områdesatsingen også ha fokus på at barn skal ha gode og fullverdige skoleløp, og i den forbindelse blir det satt fokus på en egen skolesatsing i samarbeid med byrådsavdeling barnehage, skole og idrett.

Byens fineste skole

Byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer, skrøt av Damsgård skole som byens fineste skole. Byråden orienterte samtidig om viktigheten av en styrket skolesatsing med eksempler om styrket leksehjelp, ekstra lærere og skolebibliotek. Han viste også til at reguleringsarbeidet i forbindelse med Laksevåghallen er i gang og at her vil komme nytt nærmiljøanlegg for idrett, turn og svømming.

Holen skole

Senioringeniør Jan Johannessen fra Etat for utbygging viste frem skisser og orienterte om status for Holen skole. Rivning av skolebyggene starter i april og vil pågå i ca. tre måneder. Byggestart er satt til august 2019 og skal etter planen være ferdig til skolestart i 2021.

Fysak åpner 9. mars

Eirik Olsen fra Idrettsservice fortalte om Fysak Melkeplassen som åpner 9.mars. Fysak vil inneholde dansesal, parkour, klatrevegg, skatehall, turnrom med turngulv, madrasser, balanseliner og mye mer. Fysak er gratis og vil være bemannet med minst to ansatte til en hver tid. Det vil også bli etablert en egen gratis utlånsordning der det vil være mulig å låne utstyr som ski, snowboard, hjelmer osv.

Statens vegvesen og Skyss

Prosjektleder i Statens vegvesen Ståle Jacobsen informerte om at det vil skje flere endringer i kjøremønster og busstraséer i år og videre inn i 2020. Det kommer trolleybuss i løpet av 2020, langs Carl Konows gate blir det etablering av fortau og sykkelfelt, og angs Fyllingsvegen opp til Hamrehjørnet blir det etablert fortau. I den forbindelse vil Carl Konows gate stenges for trafikk fra og med 23. april. Skyss, ved Lars S. Skeide, var tilstede og orienterte om bussomlegginger av enkelte busslinjer, og noen busser vil da gå gjennom Damsgårdsveien.

Godt oppmøte på årets folkemøte bilde
Håvard Legreid orienterte om nytt bibliotek i Indre Laksevåg
 

Bydelsbibliotek i Indre Laksevåg

Håvard Legreid fra Bergen offentlige bibliotek presenterte informasjon om bydelsbiblioteket som skal komme i Indre Laksevåg. Bydelsbiblioteket skal være minst 300 kvm, ha 2,5 årsverk og ha en bemannet åpningstid i ukedager kl. 10-16 / 12-19 i tillegg til lørdager. Plassering er ikke bestemt, og biblioteket er nå interessert i å komme i kontakt med flest mulig for å få innspill om innhold, utforming og tjenester.

Utleie og omvisning av lokaler på Damsgård skole

Prosjektkoordinator Marte Hagebø viste frem mulighet for å leie rom på Damsgård skole til ulike aktiviteter og deretter hadde hun en omvisning for dem som ønsket dette.