Gå tilbake til:
Du er her:
laksevåg

Om områdesatsingen i indre Laksevåg

Kontaktperson for områdesatsingen i indre Laksevåg er Linda Nordgreen.

Områdesatsingen i indre Laksevåg startet opp i 2012. Indre Laksevåg har, med sine 8713 innbyggere (per 1.1.2022), en sterk identitet som gjenspeiles i blant annet bygninger, bygningsstruktur, krigshistorie, industri og kulturminner. En flott utsikt til Byfjorden, og nærhet til fantastiske sjø- og naturområder er noen av de mange kvalitetene dette området har. God dialog og godt samarbeid med lokale innbyggere, lag og organisasjoner, næringsliv og andre offentlige instanser er viktig for områdesatsingsarbeidet, og medvirkningsprosesser skjer gjennom ulike kartlegginger, folkemøter, områdesatsingsmøter, workshops, befaringer og andre informasjons- og samarbeidsmøter.

På bakgrunn av lokale medvirkningsprosesser har områdesatsingen som mål at arbeidet skal:

  • bidra til at flere opplever at området har gode og tilgjengelige møteplasser
  • bidra til at flere opplever at området er et trygt sted å vokse opp
  • bidra til å styrke fritids- og aktivitetstilbud
Kontakt Linda i Indre Laksevåg bilde
Områdekoordinator har kontor på treffstedet Gnisten i Håsteinsgate 3. Bilde Linda Nordgreen
Bilde:  

Områdesatsingen har en koordinerende rolle, og har blant annet bidratt inn i arbeidet med å etablere møte- og forsamlingslokaler, oppgradering av lekeplasser, park- og grøntområder, parsellhage, belysning, skilting av turveier med mer. I tillegg har områdesatsingen bidratt med å styrke lokale organisasjoner, og gitt støtte til flere og nye aktiviteter og arrangement innen ulike kultur-, ferie- og fritidstilbud

Linda Nordgreen
Linda Cathrine Nordgreen
Bilde:  

Kontaktinformasjon

Linda Cathrine Nordgreen
Telefon 991 13 553
E-post

Postadresse:
Linda Cathrine Nordgreen
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig
postboks 7700
5020 Bergen

Besøksadresse: 
Håsteinsgate 3, 5160 Laksevåg