Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd Ruth Grung på folkemøte i indre Laksevåg.
Byråd Ruth Grung på folkemøte i indre Laksevåg.
Bilde: Torben Blindheim.

Oppsummering av folkemøte for indre Laksevåg 17. mars

Over 100 deltakere fikk med seg årets folkemøte for indre Laksevåg. Møtet ble avholdt på nye Holen skole, og etter et innholdsrikt program var det mulighet for omvisning på skolen.

Et aktiv år i indre Laksevåg på tross av pandemien

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung, ønsket velkommen til årets folkemøte for indre Laksevåg i flotte, nye omgivelser på Holen skole. Byråden takket et rikt og levende organisasjonsliv og mange aktive ildsjeler og frivillige i området. Det har det skjedd mye i indre Laksevåg selv om pandemien har satt sitt preg. Byråden viste til åpningen av en oppgradert møte- og lekeplass ved Jansonmarken, trampolineparken ved Fysak Melkeplassen og overnattingshytten Egget som åpnet i september og er gratis for barnefamilier å låne og kan bookes på kommunens nettsider.

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung, ønsker velkommen.
Byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung, ønsker velkommen.
Bilde: Torben Blindheim.

Gjennom aktiv bruk av tilskuddsmidler er det gjennom områdesatsingen gitt støtte til flere arrangement og aktiviteter i 2021. Byråd Ruth Grung kunne fortelle at det er satt av midler til ungdomsklubb ved Holen skole i budsjett for 2022.

Plan for områdesatsing i Bergen ble vedtatt av bystyret i januar i fjor, og vedtaket innebærer at områdesatsingen i indre Laksevåg avsluttes ved utgangen av 2022. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport over arbeidet som er gjort i områdesatsingsperioden i indre Laksevåg og det planlegges for et avslutningsmøte til høsten.

Byrådet vil følge nøye med utviklingen i indre Laksevåg, og fortsatt være opptatt av at området skal være et godt sted for barn og unge og vokse opp, og et godt sted for alle beboerne å leve.

Laksevåg er best i Bergen på samarbeid mellom frivillige organisasjoner

Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt snakket om kulturlivets betydning for lokalsamfunnet i indre Laksevåg. Hun er opptatt av at alle skal ha tilgang på gode kulturtilbud og mulighet til å være aktiv i sitt eget nærmiljø. Hun skrøt av alle de gode møteplassene og stedene man kan være sosial, og trekker frem at man i indre Laksevåg har tilgang på mange kortreiste og spennende kulturopplevelser.

Byråden trakk også frem at Laksevåg er best i Bergen på samarbeid mellom de frivillige organisasjonene, noe som ga stor applaus fra salen.

Den gode utviklingen fortsetter i indre Laksevåg

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke snakket varmt om fremtiden til Laksevåg. – Mye har skjedd i indre Laksevåg, og den gode utviklingen fortsetter, sa Bakke. Han kunne også meddele at Laksevåg er en av områdene i Bergen som er prioritert i handlingsplaner for sykkel og gange, og han hadde selv på seg sykkelutstyret på folkemøtet for å teste sykkelveiene.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke.
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke.
Bilde: Torben Blindheim.

Det kom mange spørsmål til byråd Bakke, og blant temaene som engasjerte var boligsoneparkering, badestrand i Kirkebukten, områdeplanene for Laksevågneset og indre Laksevåg, og gang- og sykkelveier i området.

Spennende byutvikling på Laksevågneset

Vegard Vatle, som er overingeniør ved Plan- og bygningsetaten og prosjektleder for ny områdeplan for Laksevågneset, presenterte siste nytt for byutviklingsprosjektet. Planen skal sikre viktig infrastruktur og tilstrekkelig skolekapasitet, slik at det blir mulig å utvikle nye boligområder og sentrumsfunksjoner på de gamle industriområdene ved sjøen. Vatle viste spennende ideskisser for hvordan området kan komme til å se ut.

Vatle presenterte også tidsplan for arbeidet med områdeplanen. Den legger opp til en oppstartsfase fra mars til juni 2022, ferdig utredningsfase august 2023, planforslag desember 2023 og offentlig ettersyn ila. våren 2024.

For mer informasjon om prosjektet anbefales det å gå inn på Bergen kommune sin egen side om områdeplanen.

Ny lekeplass i Øvre Riplegården

Zlatko Cemalovic, senioringeniør fra Bergen Vann, presenterte spennende planer om ny lekeplass i Øvre Riplegården. Her ligger det i dag et høydebasseng som skal rives. Hele området skal åpnes opp for allmenn bruk og areal frigjøres til ny lekeplass. Hvis Bergen kommune klarer å opprettholde fremdrift for prosjektet vil oppstart på bygging av lekeplass forhåpentligvis komme i gang over sommeren.

Laksevåg bydelsbibliotek nominert til årets bibliotek

Biblioteksjef i Bergen Leikny Haga Indergaard og Oda Johnsen Longvanes ved Laksevåg Bibliotek presenterte gledelig informasjon fra biblioteket. Siden åpningen i desember 2020 har biblioteket vært en stor suksess med nesten 35.000 besøkende. Laksevåg Bibliotek ble også i 2021 nominert til årets bibliotek. 

Barna er de beste brukerne av biblioteket, og 60 prosent av utlånsrammen til Laksevåg bibliotek i 2021 var barne- og ungdomsbøker. Oda Johnsen Longvanes presenterte også spennende tilbud og arrangementer for biblioteket i tiden fremover.

Kulturaktiviteter og planer om nytt kulturråd

Avdelingsleder for Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Benjamin Hogstad og aktivitetskoordinator ved Damsgårds skole Marte Hagebø brukte folkemøtet til å presentere planer og aktiviteter i Laksevåg. 

Hogstad brukte også anledningen til å invitere alle som ønsker det å bli med i Laksevåg lokale kulturråd tirsdag 5. april på Gnisten. Målet med kulturrådet er å styrke samarbeidet mellom organisasjoner innenfor kulturområdet i bydelen, og å være et fast kontaktpunkt med lokalt kulturkontor og Laksevåg Frivilligsentral.

Holen skole som hjerte i nærmiljøet

Rektor ved Holen skole Linda Stub Nilsen presenterte innhold i nye Holen skole. Skolen er en kombinert skole fra 1.-10. trinn og SFO med ca. 500 elever med ca. 70 ansatte. Rektor fortalte om en skole med topp moderne utstyr, og kunne informere om at det blir tilbud om skolefrokost fra uke 12, og leksehjelp på ungdomstrinnet, som er et samarbeid med områdesatsingen.

Rektor understreker viktigheten av at Holen skole fungerer som et nærmiljøanlegg og at det bevilges ressurser til dette. Barn og unge i området trenger skolen som et samlingspunkt på ettermiddag og kveldstid, og at det gis mulighet for utleie til kultur, idrett og nærmiljø via nettsiden AktivKommune.

Prosjektleder ved Etat for utbygging, Jan Johannessen, fortalte at det nye skolebygget ble tatt i bruk fra 3.januar 2022. Byggestart var januar 2013, og det har vært utfordrende og belastende for naboer og hele nærområdet å gjennomføre en så stor endring med et så stort skolebygg og med utskifting av vann og avløpsanlegg parallelt.  Johannessen fortalte også at skolen er et pilotprosjekt for de strengeste miljøkravene Bergen kommune har satt noen gang.

Bergen kommune ønsker at skoleanlegget skal bli et hjerte i nærmiljøet, og store deler av bygget er beregnet for flerbruk med blant annet idrettshall og kultursal med plass til 720 tilskuere. Uteanleggene er åpne og tilgjengelige som nærmiljøanlegg. Tilslutt var det mulighet for alle som ønsket å få en omvisning på Holen skole.