Elvetun ungdomshus.
Elvetun ungdomshus.
Bilde: Bergen kommune.

Ungdommens Loddefjord - 2021

Våren 2021 fikk ungdom i Loddefjord bruke sin stemme til å fortelle om fremtidsønsker og behov i nærmiljøet. Rapporten fra denne medvirkningsprosessen er nå ferdig.

Ungdommer på Sandgotna ungdomsskole har kommet med innspill, fremtidsønsker og behov i Loddefjord. Medvirkningsprosessen gir viktig kunnskap til videreutviklingen av tilbudet på Elvetun ungdomshus, områderegulering for Loddefjordåsen, og skisseprosjektet for et fremtidig kombinert bygg for Fysak/Elvetun. 

Resultater fra medvirkningen viser at ungdommene ønsker møteplasser hvor de kan være sosiale, kreative og i fysisk aktivitet. De fremhever også ønske om trygge og inkluderende omgivelser.