Folkemøte 2023
Peisestuen var fullsatt da byråd Ruth Grung ønsket velkommen til Folkemøte 2023
Bilde: Disa Tell

Oppsummering av Folkemøte i Loddefjord 2023

Byråd Ruth Grung ønsket velkommen til et fullsatt folkemøte i regi av områdesatsingen i Loddefjord 20. april. - Det er fantastisk å se at så mange engasjerer seg for nærmiljøet sitt, sa byråden.

Byråden var opptatt av at det er mye godt arbeid som blir gjort i Loddefjord, og med hjelp av områdesatsingen klarer kommunen å se helhetlig på området.  

program Loddefjord 2023
Folkemøtet hadde et spennende program som engasjerte beboerne i Loddefjord
Bilde: Birgit Kårbø

-Det å samarbeide på tvers av siloer i kommunen, og ikke minst med dere som bor her, er viktig for en bærekraftig utvikling, sa Grung.  

Nyheten om at helsestasjonen i Loddefjord åpner igjen i midten av mai ble møtt med applaus fra publikum. Byråden kunne også informere om at det nå er gitt klarsignal fra Statsforvalteren til nye Frieda Fasmer sykehjem.   

Sotrasambandet 
Håkon Matre fra Statens vegvesen fortalte om organiseringen av utbyggingen av Sotrasambandet som er et OPS (offentlig-privatsamarbeid). Selskapet Sotra Link AS skal bygge og drive Sotrasambandet i kontraktsperioden. Oskar Leirgulen fra Sotra Link fortalte om utbyggingen og viste illustrasjoner av tiltakene i Bergen vest. Det er opprettet en egen facebookgruppe for Sotrasambandet og man kan melde seg på nyhetsbrev fra Sotra Link. For spørsmål kan man ta kontakt på: sotrasambandet@sotralink.no 

Næringsutvikling i Bergen Vest 
Næringssjef Gisle Nondal fortalte om næringsarbeidet i Bergen kommune, og oppfordret til å ta kontakt med innspill og forslag til næringsutvikling i bydelen.  

- Vi har flere tilskuddsordninger som skal stimulerer til tiltak som bidrar til næringsutvikling i byen, sa Nondal.

Framtidig Fysak/Elvetunbygg i Loddefjord
Prosjektleder Kathrine Ve fra etat for utbygging fortalte om status på det framtidige Fysak/Elvetunbygget som planlegges i Loddefjord.  

- Det er utredet flere alternativer for et Fysak og nytt Elvetun på eiendommen der Elvetun ligger i dag. Det er vurdert sambruksmuligheter på dagtid, eksempelvis for skolene i nærområdet, sa Ve. På spørsmål om når planen vil bli politisk vedtatt fortalte hun at anbefalingene er sendt til Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom, og bystyret vil bestemme hvilket alternativ man går videre med når budsjettet vedtas i desember 

Loddefjord bibliotek – mer enn «bare» et bibliotek 
Loddefjord Bibliotek er en viktig arena og møteplass for beboere i hele Bergen Vest. Daglig leder Silje Egge fortalte om oppgraderingsplaner av biblioteket. – Med hjelp av midler fra områdesatsingen skal vi gjøre noen utbedringer som vil løfte biblioteket enda mer, fortalte Egge. Biblioteket ønsker å dele opp avdelingene bedre og samtidig satse på ungdomsavdelingen. - Det vil komme flere muligheter for gaming, flere tepper, farger, sofaer og koseligere atmosfære, sa hun.  
 

Planarbeid for Loddefjord - Kollektivplan Bergen Vest og Strategisk planprogram  
Kollektivplanen for Bergen Vest har akkurat vært ute på høring. Planen anbefaler et helhetlig og overordnet kollektivsystem med både buss og bybane mellom Bergen sentrum og Bergen vest. Målet er å bidra til redusert behov for personbiltransport i Bergen vest og på innfartsårene fra Bergen vest. Trykk her for å komme til planen.

Prosjektleder i Plan- og bygningsetaten Ingunn Renolen ga også en oppdatering på arbeidet med Strategisk planprogram for Loddefjord, og der er byanalysen straks ferdig. 

-Loddefjord er en fantastisk plass med mye historie og grøntareal. Det var ved Helleren bak Vestkanten som mennesker bosatte seg på vikingtiden, fortalte hun.  

 

Bylivsanalyse loddefjord
Bylivsanalysen beskriver viktige områder i Loddefjord
Bilde: Ingunn Renolen


- God tilgang til møteplasser i området er viktig. Parkeringsdekket på Vestkanten kan være et godt område for et fremtidig torg i Loddefjord. Plassen er fint plassert på samme høydenivå som Elvetun, borettslagene og skolene i området. I tillegg er den solrik, fri fra biler og støy, og med nærhet til bussterminal og butikker, sa Renolen.  

Loddefjord torgdag
Vi ønsker flere frivillige til Loddefjord Torgdag. Bli med!
Bilde: Linn Broderstad


Bli med på Torgdag i Loddefjord  2023
For å teste ut det framtidige byutviklingsgrepet med et torg på parkeringsdekket på Vestkanten arrangeres en torgdag 17. juni 2023. Linn Broderstad fra kulturkontoret oppfordret enda flere til å være med på arrangementet. 

-  Sammen med nærmiljøet planlegger vi en yrende torgdag med scene, underholdning, aktiviteter, leker, verksted og boder, fortalte Linn. Det er fortsatt mulig å være med på Torgdagen, det eneste kravet er at du skal ha en tilknytning til Laksevåg bydel. Kontakt  Linn.Broderstad@Bergen.kommune.no og meld din interesse!  
 

Kunstneren Simen Langeland fortalte om prosjektet Taking The Initiative Loddefjord & Olsvik hvor kunst blir brukt for å oppmuntre til nye, alternative former for deltakelse og engasjement i nærmiljøet.  

Simen Langeland
Kunstner Simen Langeland viste publikum noen resultater fra de kreative prosessene han gjennomført sammen med beboere i Loddefjord og Olsvik
Bilde: Disa Tell

– Jeg har vært på Elvetun, Frida Fasmer, på biblioteket og på Olsvik UNG for å snakke og tegne sammen med folk, fortalte Simen. Han deltar på torgdagen i Loddefjord sammen med kunstneren Trine Sejrup.  

Nærmiljøet og lokale ildsjeler er en viktig del av Loddefjord  

Loddefjordutvalget 2023
Leder Jan Rune Bang Hansen og nestleder Torunn Hjelmtveit i Loddefjordutvalget var som alltid tilstede og viste sitt engasjement for Loddefjord
Bilde: Disa Tell

- Solen skinner, streiken er over, helsestasjon er reddet og Frida Fasmer skal bygges! Slik innledet leder for Loddefjordutvalget, Jan Rune Bang Hansen innlegget sitt.  Loddefjordutvalget er en frivillig organisasjon med medlemmer som representerer flere borettslag i Loddefjord. Utvalget jobber for å fremme det positive i bydelen, og fungerer som en høringsinstans opp imot forskjellige aktører, fortalte han. 

 – Viktige tema for oss har vært helsestasjonen, bygging av Frida Fasmer, at Loddefjord skal få et Fysakbygg i fullskala og at Bergen Vest skal få flere kompetansearbeidsplasser, sa Bang Hansen. 

I år starter prosjektet «Polynere Bergen Vest» der Loddefjordutvalget gir ut frø til beboere for å bidra til flere blomster, humler og bier. Bang Hansen avsluttet med å gratulere leder av det nystartede Olsvikutvalget, og inviterte til møte for å diskutere eventuelle samarbeidsprosjekt for Loddefjord og Olsvik.  
 
Midtveisevaluering av Områdesatsingen 
Stian Skår Ludvigsen fra Asplan Viak fortalte om evalueringen av områdesatsingens tilskuddsordning for lag og organisasjoner.  

- Tilskuddsordningen er et suksessfullt virkemiddel for å oppnå områdesatsingens mål om gode nærmiljøer med sosiale møteplasser, aktivitetsmuligheter og trygg ferdsel. 

Asplan Viak har intervjuet søkere som har mottatt midler, og tilbakemeldingen er svært positiv. Rapporten vil bli publisert sammen med midtveisevalueringen i løpet av året. Les mer om tilskuddordningen her