Gå tilbake til:
Du er her:
Digitalt folkemøte for Olsvik
Digitalt folkemøte for Olsvik ble gjennomført 24.02.2022
Bilde: Skjermdump

Oppsummering av folkemøte 24.02.2022

På årets folkemøte for Olsvik ble fysiske tiltak som barnehage i Olsvik, nytt nærmiljøanlegg, og et pilotprosjekt av Bymiljøetaten presentert. Andre tema på møtet var skolesatsingen og Olsvik UNG.

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung, ønsket velkommen til folkemøtet som i år var digitalt.  

-Folkemøter er en tradisjon i områdesatsingen og skal fungere som en informasjonskanal om hva som skjer i lokalmiljøet. Det skal også være en mulighet for innbyggerne til å møte politikere og å stille spørsmål og kanskje få svar, sa Grung.   

Byråden fortalte at gjennom områdesatsingens forprosjekt og dialog med nærmiljøet vet vi at mange ønsker seg et mer variert aktivitetstilbud – særlig for barn og unge, flere sosiale møteplasser, bedre forhold for gående og syklende, og mer tilrettelegging for friluftsliv.  

Aktiviteter 

Grung fortalte at ungdomsklubben Olsvik Ung åpnet rett før jul, og at Kulturetatens juniorklubb og piloten Kulturagentene for mellomtrinnet blir videreført i år. Frisklivssentralens tilbud om gratis utetrening i Olsvikparken for voksne og parkourkurs for barn og unge fortsetter også.  

Områdesatsingens tilskuddsordning  

Byråden opplyste om at områdesatsingen i Olsvik har en egen tilskuddsordning som nærmiljøet kan benytte seg av. For råd og veiledning kan man ta kontakt med nærmiljøkoordinatorene. Eksempel på tiltak som har fått støtte det siste året er: Olsvik menighets Familieforestilling under Kulturfest, Olsvik skolekorps sitt prosjekt «Spilleglede», Alvøskogens venners tilrettelegging av turstier, nye kanoer til Godvik sjøspeidergruppe, Lesefrøprosjekt hos Kidsa Brønndalen, Vandreteater for barnehagene, og lysfest i Olsvik i regi av FAU ved Olsvik skole. Borettslagene i området kan søke om delfinansiering til oppgradering av leke- og aktivitetsplasser. Lenke: Bergen kommune - Tilskudd 

Fysiske oppgraderinger 

Kommunen planlegger flere fysiske oppgraderinger i Olsvik i tiden fremover. Byråden fortalte at det derfor kom mer informasjon om tiltak som barnehage med nærmiljøfasiliteter, utvikling av nærmiljøanlegg og tiltak for gående og syklende i møtet.         

Arealplanlegging og gå- og sykkelstrategi 

Byråd Thor Håkon Bakke fortalte at Olsvik i stor grad er bygget og at området har en mindre sone regulert til sentrumsformål. På spørsmål om hvorfor området ved Storavatnet terminal som kollektivpunkt ikke har mer planlagt utvikling  svarte Bakke at byutviklingen i Bergen fokuserer på å utvikle de områdene som allerede finnes og er bebygd. Han oppfordret folk som er ekstra interessert i arealplaner å se hvilke planer som er aktuelle på www.arealplaner.no  

-Vi jobber med å etablere gang- og sykkelveier fra bydelssentrum og utover i bydelene slik at flest mulig får nytte av det, sa byråden.   

Av kommende gang- og sykkel tiltak i Olsvikområdet fortalte Bakke at det arbeides med et større infrastrukturtiltak på Kjøkkelvikveien, snarvei fra Fagerdalen industriområde og snarvei ved Olsvikskrenten. Han opplyste videre at trafikksikkerhetsplanen nærmer seg politisk behandling. 

Byråden informerte om planer om oppgradering av friområdet ved grusbanen i Brønndalen ved Olsvikskjenet. Prosjektet skal ferdigstilles i 2024.  

Olsvik barnehage og utenomhus 

Prosjektleder Roar Kleppe fra Etat for utbygging viste skisser av barnehagen som skal bygges på barnehagetomten ved Olsvik skole og Olsvikbanen. Barnehagen skal huse 98 barn og 35 ansatte. Prosjektet er en pilot for utslippsfri byggeplass, og det skal derfor brukes elektriske maskiner under utbyggingen for å redusere støy og påvirkninger på miljøet.  

 -Bygget får et grønt tak og solceller, fortalte Kleppe.   

Uteområdet får et omfattende løft og god tilkomst til turområder. Det legges opp til at barnehagen kan leies ut etter stengetid til forskjellige aktiviteter.  Etter planen skal barnehagen stå ferdig sommeren 2025. 

På spørsmål om parkeringssituasjonen i området forverres fortalte Kleppe at alle prosjekter i Bergen kommune tilrettelegger for gående og syklende. I dette prosjektet legges det opp til korttidsparkering for levering og henting, men ikke langtidsparkering til for eksempel ansatte.  

Barnehagen utløser rekkefølgekrav om utvidelse av eksisterende kulvert i Olsvikåsen og fjerning av fortauet som stikker ut. Her kommer det også en ny overgang inn til parken.  

Utvikling av nærmiljøanlegg 

Sondre Haugland fra Etat for idrett fortalte om planene om etablering av BMX/pumptrackbane, nærmiljøanlegg med sandvolleyballbaner og nytt kunstgress. Pumptrack/BMX-banen er et rekkefølgekrav i forbindelse med barnehagen.    

– Vi har diskutert tiltakene med skolen, og ser også på muligheter for parkour-anlegg med Bergen Parkour som holder kurs her i Olsvik, sa han.  

- Her skal foreldre kunne ta storesøster til fotballtrening og lillebror til lekeplassen mens de selv kanskje får seg en økt på treningsapparatene, sier Haugland.  Det vil og finnes områder der du kan henge, og bare være delaktig i det som skjer. Plasser å henge på er noe som er blitt etterspurt av ungdommene i Olsvik.  

Nærmiljøanlegg i Olsvik
Nærmiljøanlegg i Olsvik
Bilde: Skjermdump: Sondre Haugland

Når det nye anlegget er på plass, kan man låne utstyr på BUA. Marianne Nilsen fra Etat for idrett fortalte om utstyrsbiblioteket BUA på Vestkanten som er et samarbeid mellom områdesatsingen, MOLA, Vestkanten, og Etat for idrett.  

-BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for å gjøre det enklere for barn og unge å bli inkludert i fysisk aktivitet, gjennom å gjøre det enklere å låne utstyr til sport og friluftsliv. Sykkel, skateboard eller sparkesykkel er bare noen av de tingene som kan bli brukt i det nye området, sa Nilsen.  

-Her er alle velkommen til å låne flott, gratis utstyr som kan brukes til aktivitet og moro, sa hun.  

Reduksjon av unødvendig trafikk i Olsvikåsen  

Prosjektleder Lea Toska Oppedal fortalte om hvordan Bymiljøetaten vil bidra til å redusere unødvendig trafikk i Olsvikåsen. En mobilitetsanalyse skal kartlegge hvem, hvordan og hvorfor man ferdes i området. Denne kunnskapen blir viktig for å utvikle de riktige tiltakene for å legge bedre til rette for gange og sykkel, og redusere trafikken i området.  

På spørsmål om hvordan trafikksituasjonen skal løses når barnehagen kommer svarte Oppedal at prosjektet skal bidra til å løse dette. Hun pekte på at et av de sentrale tiltakene er å legge enda bedre til rette for gangforbindelser fra hovedveien og opp til Olsvikåsen. Bymiljøetaten ønsker å prøve ut løsninger som gjør det kjekt å gå til skolen og fritidsaktiviteter i området. Oppedal oppfordret alle som er opptatt av dette temaet til å ta kontakt: Lea.Oppedal@bergen.kommune.no 

Skolesatsingen i Olsvik 
I områdesatsingen skal det jobbes med metodeutvikling for å redusere frafall i skolen og styrke utdanningsnivået. Prosjektleder Kristin Fagerheim fortalte om hvordan prosjektet skal legge til rette for innovasjon og metodeutvikling for å heve utbyttet- og styrke gjennomføringsgraden på skolen.  

-Det er ansatt fem ressurspersoner der to er lokalisert på Olsvik skole. Vi skal sammen utvikle metoder, prøve de ut sammen med lærere, og ta med erfaringer tilbake, sa Fagerheim.  

Prosjektet omhandler tiltak som skal heve kvaliteten på undervisningen, samt utvikle støttefunksjoner rundt barnet. I tillegg skal det gjennomføres følgeforskning på prosjektet.  

Ungdomstilbudet Olsvik UNG 

Kulturetaten har i samarbeid med Olsvik skole og områdesatsingen utviklet tilbudet Olsvik Ung som åpnet dørene i november 2021. Aktivitetskoordinator Amalie Nikolaisen og Ida fra ungdomsstyret i Olsvik UNG fortalte om det nye møtestedet og hvordan ungdommene selv har vært med å bidra og bestemme hvordan tilbudet skal være.  

-Olsvik UNG er en åpen møteplass for ungdommer i Olsvik. Sammen med ungdommene har vi pusset opp et lokale i Olsvik Grendahus. Det ble opprettet et eget ungdomsstyre som har vært en god ressurs i dette arbeidet, sa Nikolaisen.  

- Dette er et trygt sted der vi kan spille biljard, bordtennis, Ninteno, Playstation og brettspill. Vi får mat, og det er et fint sted å slappe av med venner etter skolen, fortalte Ida fra ungdomsstyret.  

Olsvik UNG er åpent mandag og onsdag mellom klokken 15.00-20.00. Det er drop -inn og alt er gratis. Amalie og Ida forteller avslutningsvis at det går fint an å komme hit alene.   
– Her finnes alltid trygge voksne som tar deg imot, sa Nikolaisen.  

Opptak av hele folkemøtet kan du se her: