Gå tilbake til:
Du er her:
Innholdsrikt folkemøte i Indre Laksevåg bilde
Bilde: Linda Nordgreen

Innholdsrikt folkemøte i Indre Laksevåg

14. februar var det samlet folkemøte i Ungdommens hus. Et tett program med informasjon om pågående planer, to byråder og 80 fremmøtte. Her er et sammendrag.

Byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn ønsket velkommen

Møtet startet med visning av kortfilmen Lek på Laksevåg som viser hvor viktig lokale, engasjerte ungdommer var for bygging av parkouranlegget Leitet ved Laksevåg senter. Det flotte anlegget er nå en møteplass for barn og ungdom. Se filmen her.

Byråd Erlend Horn informerte om byrådets ønske om å videreføre områdesatsingen i Indre Laksevåg frem til 2020 og at områdesatsing skal utvides til Olsvik og Loddefjord. Byråden fremhevet lokalt engasjement og medvirkning også når det gjelder utformingen av blant annet lekeplasser og ballplass som er under bygging. Dette er et tett samarbeid med Bymiljøetaten.

Situasjonen ved Strax-huset

Byråden tok også for seg situasjonen rundt Strax-huset og viste til flere tiltak som er satt i gang for å bedre forholdene. Byråden fortalte blant annet om prosjektet Sent ute, nytt MO-senter som kommer i Eidsvåg og nytt uteområde ved Strax-huset.

Damsgård skole åpner til høsten

Det største som skal skje i år er når Damsgård skole åpner til høsten. Den blir en stor ressurs for området, og Damsgård skole vil gi rom for nye muligheter til aktivitet, kompetansebygging og sosiale fellesskap. Uteområdet blir stort med mange funksjoner, og vil bli en park/oase på ettermiddag og kveldstid.

Spørsmål om bibliotek

Etter spørsmål fra salen fortalte byråd Erlend Horn at byrådet ser at Indre Laksevåg ikke har et godt nok bibliotektilbud. Byrådet vurderer opprettelsen av en bibliotekfilial sentralt på Indre Laksevåg i forbindelsen med en sak om fremtidig bibliotekstruktur.

Innholdsrikt folkemøte i Indre Laksevåg bilde
Byråd Erlend Horn og Anna-Elisa Tryti deltok på møtet
Bilde: Linda Nordgreen

Strategisk planprogram

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti fortalte om strategisk planprogram som snart skal til politisk behandling og ut på høring. Strategisk planprogram er ikke juridisk bindende men legger føringer for ønsket utvikling i området. Byråden informerte blant annet også om Kommuneplanens arealdel og fortalte at ca. 600 innspill er kommet inn. Les mer her;

Mange aktuelle pågående saker

Følgende ble presentert på møtet:

- Senioringeniør Tor Milde fra Etat for utbygging viste frem skisser og orienterte om status for Damsgård skole. Les mer her;

- Senioringeniør Jan Johannessen fra Etat for utbygging viste frem skisser og orienterte om status for Holen skole. Les mer her;

- Direktør for Enhet for kulturformidling og deltakelse Emil Matthiesen informerte om omorganisering av kulturorganisasjonen.

- Fra Bymiljøetaten la Gry Herdlevær og Sara Waagen frem skissetegninger for Lyreneset og orienterte om byggestart.

- Tilslutt i møtet orienterte koordinator for Områdesatsingen i Indre Laksevåg Linda Nordgreen kort om pågående saker, status for oppgradering av lekeplasser, ballplass, fysak, urbane turløyper og aktiviteter.