kart kontor
På nærmiljøkontoret kan man få en oversikt over tiltak områdesatsingen er involvert i. Gjennom kartet starter mange gode samtaler og diskusjoner.
Bilde: Disa Tell

Nærmiljøgrupper og nærmiljøkontor

Områdesatsingen bygger på behov og innspill fra lokalbefolkningen. I Loddefjord og Olsvik er det lokale nærmiljøgrupper og et nærmiljøkontor i området. Kom gjerne innom kontoret vårt på Vestkanten!

Medvirkning og tilstedeværelse 
Et viktig perspektiv i områdesatsingen er at tiltak skal planlegges med bakgrunn i dialog og samarbeid med nærmiljøet. Slike tiltak kan blant annet være fysiske oppgraderinger og styrking av sosiale og kulturelle aktiviteter. 

Nærmiljøgruppene i Loddefjord og Olsvik

Hvert satsingsområde har en lokalt tilpasset organisering. Gjennom dialog ønsker man å få lokalbefolkningens synspunkter om området, og samtidig få innspill på hvordan lokale aktører selv kan bidra til å påvirke utvikling av eget nærmiljø. 

Vadmyra IL
Vadmyra IL er en viktig aktør i området. Her er styreleder Baptist og markedsansvarlig Anette innom for å fortelle om lagets planer
Bilde: Disa Tell

Nærmiljøgruppene består av representanter fra lokale lag, organisasjoner og borettslag som alle ønsker å bidra til et felles løft. Gruppen kommer med innspill til planer, forteller om trender i nærmiljøet og kan også selv komme med ideer de vil gjennomføre for sitt nærmiljø. 

I 2022 ble det gjennomført en evaluering av nærmiljøgruppene som pekte på at gruppen opplever at veien til kommunen blitt kortere. 

I tillegg til nærmiljømøter legger områdesatsingen til rette for andre arenaer for dialog. Hvert år er det folkemøter der den politiske ledelsen kommer til området og møter beboerne. 

Nærmiljøkontor på Vestkanten storsenter 

nærmiljøkontoret
Nærmiljøkontoret ligger på Vestkanten mellom Sparebanken Vest og Vestkanten Bil & MC-skole

Kontoret blir brukt til møter og workshops, men det er også en arena der lokalbefolkningen kan stikke innom for en kaffe, høre om hva som skjer i området eller fortelle om ideer de mener kan bidra til et løft av området. 

Irene Kinunda
Irene Kinunda Afriyie kom innom for å diskutere en Loddefjord-idé som hun tror vil løfte området.
Bilde: Disa Tell

Ønsker du å komme innom kontoret for en kaffe og prat? 
Ta gjerne kontakt for å avtale tidspunkt som passer for deg.  

Koordinator Disa Tell: 
479 55 030
Disa.Tell@Bergen.kommune.no

Programleder Cecilie Krohn: 
958 10 136
Cecilie.Krohn@Bergen.kommune.no