Oversiktsbilde over Slettebakken.
Oversiktsbilde over Slettebakken.
Bilde: Vegard Vatle.

Minner om folkemøte om Slettebakken 23. mai

Tema for folkemøtet er blant annet oppstart av områdesatsing, idrettsplanen, rehabilitering av Slettebakken skole og nærmiljøtilbud. Byråd Line Berggreen Jacobsen kommer.

Områdesatsingen ønsker velkommen til folkemøte for Slettebakken tirsdag 23. mai klokken 18.00–20.00 i gymsalen på Slettebakken skole, Vilhelm Bjerknes vei 15.

Folkemøtet er en informasjonskanal der innbyggere og lokale aktører får informasjon om planer og aktiviteter i nærmiljøet. Folkemøtet er også en mulighet til å komme i dialog med den politiske ledelsen og representanter fra kommunen.

Program

 • Velkommen og om områdesatsing
  Line Berggreen Jacobsen, byråd for barnevern og sosiale tjenester
 • Idrettsplanen og rehabilitering av Slettebakken skole
  Marius Arnason Bøe, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett
 • Opprydding i Slettebakken avfallsdeponi
  Gry Stenersen, prosjektleder ved Bymiljøetaten
 • Skisseplaner til Fageråshjemmet (Slettemarken sykehjem)
  Dounia Boukhari, prosjektleder ved Etat for utbygging
 • Tilbud til barn og unge på Slettebakken
  Vincent Mrimba, direktør ved Kulturetaten
 • Brobygging i nærmiljøet på Slettebakken
  Dora Poni Loro, leder av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste
 • Etablering av Slettebakken Frivilligsentral
  Arild Hovland, styreleder i Sportsklubben Trane
 • Oppstart av områdesatsing på Slettebakken
  Linda Nordgreen, Kristin Mjelstad og Torben Blindheim, områdesatsingen

Plakat for folkemøtet på Slettebakken: