Gå tilbake til:
Du er her:

Områdesatsingen forsker på skolefrafall

Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering og Høgskolen på Vestlandet skal samarbeide om forskning på faktorer som hemmer og fremmer ungdommers mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.

Hanne Eikefet Mikkelsen
Hanne Eikefet Mikkelsen
Bilde: Hanne Eikefet Mikkelsen

Hanne Eikefet Mikkelsen er i gang med en offentlig Ph.d. der hun skal undersøke betydningen av blant annet nabolaget og nærmiljøet for å forebygge frafall i videregående. Prosjektet startet i september 2021 og skal vare i tre år.

Mikkelsen kommer fra stilling som kommunal fysioterapeut i Bergenhus og Årstad, og har mastergrad i samfunnsarbeid fra Høyskolen på Vestlandet.