Gå tilbake til:
Du er her:
Her er Dora Poni Loro som redegjør for den nyetablerte brobyggertjenesten i Vestland
Her er Dora Poni Loro som redegjør for den nyetablerte brobyggertjenesten i Vestland
Bilde: Freedom_Photography

Oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste

27. januar ble oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste markert etablert i kultursalen på Ny Krohnborg. Dora P. Loro gav en fin presentasjon av brobyggerne og hvordan de vil arbeide.

Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste er en organisasjon som tilbyr faglig, sosial og kulturell kompetanse gjennom krysskulturelle brobyggere. Organisasjonen ønsker å bygge bro mellom ulike kulturer og øke gjensidig forståelse i møte mellom krysskulturelle familier, enkeltpersoner og fagpersoner i ulike offentlige sektorer. Tjenesten kan, og vil være, en viktig ressurs i arbeidet med å bidra til god integrering for barn og unge, familier, og voksne med krysskulturell bakgrunn.

Formålet er å 

  • stimulere til mestring, trygg tilpasning og integrering av bosatte flyktninger
  • informere om og fremme bedre tilgang til ulike tjenester i hjelpeapparatet
  • øke tillit til offentlige hjelpeinstanser
  • skape rom for gjensidig forståelse og bidra til økt kulturell kompetanse

Områdesatsingen Solheim nord, ved Mary A. Økland, ser på dette arbeidet som metodeutvikling, og bidrar til fødselshjelp i en etableringsfase for å utvikle kurs og sertifisering av brobyggere. Her er støtte og veiledning av fagpersoner som arbeider med krysskulturelle familier/enkeltpersoner en viktig del. Viktig at kommunen registrerer at denne tjenesten er etablert og tar kontakt. Les mer på nettsidene om Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste. Dette er et spennende utviklingsarbeid som områdesatsingen vil følge med på, og ser frem til videre samarbeid.