Engasjerte deltakere fikk med seg byråd Line Berggren Jacobsens innlegg i Kultursalen på Ny-Krohnborg senteret.
Engasjerte deltakere fikk med seg byråd Line Berggren Jacobsens innlegg i Kultursalen på Ny-Krohnborg senteret.
Bilde: Torben Blindheim.

Oppsummering av folkemøte for Solheim

Byrådene Line Berggreen Jacobsen og Eduardo Andersen skrøt av frivilligheten og kulturlivet i Solheim, og forsikret deltakerne på folkemøtet om at området fortsatt vil bli prioritert av kommunen.

Berggreen Jacobsen er byråd for barnevern og sosiale tjenester, og ønsket om lag 60 oppmøtte velkommen til folkemøte i regi av områdesatsingen på Ny-Krohnborg senteret 28. mars. Hun forsikret på folkemøtet om at Solheim fortsatt skal satses på av Bergen kommune. Områdesatsingen i Solheim nord utvides med Solheim sør, og blir nå områdesatsing Solheim.

Solheim skal være et godt sted å leve og bo

Byråden var i sin tale opptatt av at det skal være godt for alle å vokse opp i Bergen. 
– Alle innbyggere skal føle at de hører til et sted og at de trives der de bor. For å få dette til må blant annet fellesskapet i nærmiljøene styrkes. Nærmiljø med gode frivillige krefter er med på å skape gode oppvekstsvilkår for spesielt barn og unge. Jacobsen understreket at områdesatsingen er medvirkende til dette. Den skal blant annet bidra til at gode ideer og gode innspill fra nærområdet blir tatt med i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter.

Byråden avsluttet sitt innlegg med å skryte av Solheim:
– Det er et stort engasjement blant frivilligheten her i Solheim og dere bidrar til å gjøre både området og Bergen til et bedre sted. Takk til alle for innsatsen.

Et rikt kulturliv på Ny-Krohnborg

Byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Hans Andersen, skryter i sitt innlegg av et rikt kulturliv på Ny-Krohnborg senter for oppvekst, kultur og idrett. Han løfter frem den store variasjonen av kulturtilbud og muligheten for at alle som vil kan delta. Kulturbyråden trekker fram mangfoldet i området, der ulike organisasjoner og nasjonaliteter skaper en smeltedigel av ulike uttrykk. Andersen avslutter sitt innlegg med mer skryt: – Solheim er et område med sjel, og jeg vil gratulere dere alle med alt det dere har fått til i Solheim.

Gateopprusting som vil løfte området

Ronny Røberg fra Bergen Vann informerte om deres arbeid med gateopprustning og blågrønne løsninger på Løvstakksiden. Han viste bilder og løsninger for området. Noen eksempler på opprustningen er små nye parkområder, oppgradering av trapper, og nye benker. I tillegg skal rør, kabler og vannledninger rustes opp, og ny asfalt, nye kantsteiner og mer belysning vil komme på plass. – Alt dette arbeidet vil være med på å løfte Solheim-området og gjøre det lettere fremkommelig både for fotgjengere og for utrykningskjøretøy, avslutter Røberg.

Tjenester for barn, unge og familie er nå samlet i Møllendalsveien

Fra Familiens Hus i Bergenhus og Årstad fortalte Lillian Brekke og Hallgeir Holmefjord om det nye bygget i Møllendalsveien, der tjenester for barn, unge og deres familier nå er samlet. De fortalte om sine tjenester og ga deltakerne på folkemøtet et innblikk i barnevernstjenesten. Byens barn er Bergens fremtid, så det er viktig å ta godt vare på denne gruppen, sa Brekke.

Ny-Krohnborg fellesbibliotek et viktig møtested

Kristi Guldberg fra Bergen Offentlige Bibliotek er prosjektleder for Ny-Krohnborg fellesbibliotek, og kunne på folkemøte fortelle om alle de gode tilbudene på fellesbiblioteket. Biblioteket ble åpnet 25. august i fjor, og Guldberg meddelte at det er stor glede for skolen og beboerne i området at det nå er kommet et fellesbibliotek her. –  Fellesbiblioteket er et felles gode for nabolaget som er med på å skape fellesskap og fellesopplevelser. Dette er viktig for Solheim. Biblioteket har blitt et godt sted å være og en møteplass for alle, avsluttet Guldberg.

Sara Kohne fra Løvstakken Frivilligsentral viser frem flotte aktivitetstilbud i Solheim.
Sara Kohne fra Løvstakken Frivilligsentral viser frem flotte aktivitetstilbud i Solheim.
Bilde: Torben Blindheim.

Sterke aktører skaper et levende lokalmiljø i Solheim

Lokalmiljøet i Solheim har et rikt organisasjonsliv og mange aktører som gjør en fantastisk innsats for området. Blant disse er Bærekraftig Liv, Ny-Krohnborg IL og Løvstakken Frivilligsentral, som på folkemøtet kunne fortelle om høy aktivitet og mye frivillig arbeid i området. Frivilligheten ble trukket frem av kommunen på folkemøtet, og skal ha stor takk for alt arbeid som de gjør.

GC Rieber ønsker gode prosjekter til Solheim

GC Rieber, ved markedsdirektør Øyvind Ramberg, ga en gjennomgang av både pågående og nye prosjekter i området. Han viste eksempler på nye bygg og presiserte at GC Rieber jobber for å gi gode prosjekter, også til de som bor i Solheims-området. Han presiserte at GC Rieber har fokus på fine og gode utearealer i sine prosjekter. Områdene skal være tilgjengelige byrom, og de skal kunne romme ulike aktiviteter.

Nye tider i Solheim

Til slutt på programmet informerte programleder for områdesatsingen Solheim, Linda Nordgreen om videre satsing i området.
– Vi vil fortsatt satse på frivillige lag og organisasjoner, være tilrettelegger og pådriver for utvikling, og vi vil medvirke og samarbeide tett med lokalbefolkningen. Vi ønsker derfor deres innspill, så ta gjerne kontakt med oss som jobber med områdesatsingen i Solheim, sier Nordgreen.

Mary Økland, mangeårig leder for områdesatsingen i Bergen, ledet denne ettermiddagen sitt siste folkemøte i områdesatsingen. Som en verdig avslutning på møtet får Økland fine avslutningsord fra de lokale aktørene i nærmiljøet. Etter fine ord fra Sandrino Birkeland i Ny-Krohnborg IL fikk hun velfortjent stående applaus for mangeårig innsats i områdesatsingen i Solheim nord.

Mary Økland ble takket av med fine ord, blomster og stående applaus fra salen.
Mary Økland ble takket av med fine ord, blomster og stående applaus fra salen.
Bilde: Kristin Mjelstad.