Gå tilbake til:
Du er her:
Om områdesatsing Ytre Arna bilde
Foto: Goran Rokolj

Om områdesatsing Ytre Arna

Områdesatsingen har fått ny medarbeider og ønsker Torben Blindheim velkommen. Han er kontaktperson for områdesatsing Ytre Arna. Her kan du lese om områdesatsingen.

Ytre Arna er Vestlandets første store industristed og har en rik historie bak seg. Samtidig har stedet opplevd nedgangstider siden 1960-tallet, da den lokale tekstilgiganten Arne Fabrikker gradvis måtte kutte og til slutt legges ned. Mange i lokalbefolkningen har likevel engasjert seg sterkt for å få til forbedringer og har sørget for at stedet fortsatt har et sterkt særpreg og en stolthet mange kan misunne.

Områdesatsingen i Ytre Arna startet opp i 2011 og satte for alvor i gang året etter. Siden oppstarten og frem til 2018 har det blitt gjennomført nærmere 60 små og store prosjekter for å bidra til den positive utviklingen som innbyggerne ønsker. Parker, lekeplasser og grøntområder har blitt rustet opp, sentrale bygg har fått nødvendige løft, turstier er skiltet og bibliotek og fritidsklubb har blitt modernisert. Av sosiale tiltak er det blant startet opp nye aktiviteter som kickboksing, dans og en egen kulturdag sammen med frivillige ildsjeler. I 2017 ble det vedtatt at områdesatsingen skulle utvides til 2020 for å fortsette den positive utviklingen.

Målsetningene for områdesatsingen i Ytre Arna er at den i løpet av programperioden har

  1. bidratt til at flere oppfatter Ytre Arna som et attraktivt, trygt og fargerikt sted
  2. lagt til rette for at flere opplever kontakt med andre i nærmiljøet på gode møtesteder (ute og inne)
  3. bidratt til større deltakelse i fritidstilbud og fysisk aktivitet
  4. stimulert til opprusting av sentrumsområdet gjennom vekst innen boligutvikling, lokalt kulturliv, handel og næring
  5. bidratt til bedre språkkompetanse blant barn og unge i Ytre Arna

For mer informasjon om områdesatsingen kan du lese rapporter og handlingsplaner til venster om overskriften.  

Torben Blindheim
Torben Blindheim
 

Kontaktinformasjon 

Torben Blindheim
E-post
Tlf: 466 38 055