Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldresamarbeid

Det er utarbeidet brosjyrer om sentrale tema i barnehagen. Brosjyren finnes på norsk bokmål, engelsk, arabisk, somali, kurdisk sorani og polsk.

Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning (Rammeplan for barnehagen, 2011).
Barnehagens virksomhet skal skje i nært samarbeid med hjemmet og brosjyrene omhandler sentrale tema knyttet til barnehagehverdagen. Dette kan være spesielt viktig for foreldre som har minoritetsbakgrunn og ikke har kjennskap til norsk barnehage. Rammeplan for barnehagen fremhever også dette:
I møte med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har barnehagen et spesielt ansvar for at foreldrene har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen.

Brosjyrene er et godt utgangspunkt for videre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, og gir informasjon om:

  • å være foreldre i barnehagen
  • opphold i barnehagen
  • klær i barnehagen
  • mat i barnehagen

Viser også til informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier som er utarbeidet av NAFO. Heftet inneholder lydfiler og er oversatt til flere språk.

Gutt i regnet
Gutt i regnet
 

 

Videre på internett