Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Det er utarbeidet et hefte med informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune. Heftet blir oversatt til flere språk og er tilgjengelig på lenger nede på denne siden.

I heftet «Mitt barn i barnehagen» beskriver vi noen få og viktige punkter for nye foreldre. Vi håper dette kan gi en enkel oversikt over vårt barnehagetilbud samt noen av rammene og innholdet i våre barnehager. Heftet blir oversatt til nynorsk, engelsk, polsk, russisk, somali og arabisk og blir gjort tilgjengelig her ved ferdigstillelse.

In english:

Information for parents with children in kindergartens owned by the municipality of Bergen

In the booklet "My Child in Kindergarten" we describe a few and important points for new parents. We hope this can provide a simple overview of our day care facilities as well as some of the frameworks and contents of our kindergartens. The booklet will be translated into nynorsk, english, polish, russian, somali, tigrinja and arabic and will we made available here once they are completed.

Vedlegg