Gå tilbake til:
Du er her:

Migrasjonspedagog i barnehage.

Tilbud om veiledning og kompetanseheving til personalet.Tjenesten skal gi barnehager veiledning i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn.

Migrasjonspedagogene kan bidra med veiledning og kompetanseutvikling av personalet i barnehagen innenfor det interkulturelle og flerspråklige fagfeltet.

  • Veilede på systemnivå for å utvikle og tilrettelegge barnehagens språkmiljø.
  • Veilede for å hjelpe barnehagen til å implementere en interkulturell praksis.
  • Veilede for å tilrettelegge barnehagens interkulturelle lek- og læringsmiljø.
  • Bidra med kurs og opplæring for personalet i barnehagen.

Oppdrag til migrasjonspedagogene søkes på eget oppdragsskjema.

Skjemaet sendes til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Postboks 7700
5020 Bergen

Barnehagen får skriftlig bekreftelse på mottatt oppdrag, og migrasjonspedagogene tar kontakt med barnehagen for nærmere avtale om oppstart av oppdraget. Når oppdraget er fullført, sender migrasjonspedagog rapport til barnehagen.

Skriv vedrørende migrasjonspedagog