Gå tilbake til:
Du er her:

Fagsamling for lærere som underviser minoritetsspråklige elever på 1. og 2.trinn - 2017/2018

Fagsamlingen er for lærere som underviser nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn der eleven mottar innføringstilbudet i ordinære klasser på nærskoler i Bergen kommune.

Skoleåret 17/18 var det to samlinger for denne gruppen.

Målet med samlingene var å heve kompetansen for lærerne, gi inspirasjon til gode undervisningsopplegg og organisering av dette tilbudet.

Mellomarbeid til vårens samling var å prøve ut innføringsplanen som er utarbeidet for 1. og 2. trinn. Den ligger her som et arbeidsdokument og vil senere bli publisert som en del av «Innføringsplan for nyankomne minoritetsspråklige elever i Bergen kommune».

Du kan også laste ned kartleggingsmateriellet som er utarbeidet for 1. og 2. trinn til bruk i undervisningen og kartleggingssituasjoner.

Plante
Plante
null

Videre på internett

Vedlegg