Gå tilbake til:
Du er her:

Fagsamling for Migrasjonspedagogiskteam - skole 2017/2018

Skoleåret 2017/ 2018 var det to fagsamlinger for Migrasjonspedagogiskteam – skole. Fagsamlingene skal bidra til kompetanseutvikling for kartlegging av minoritetsspråklige elever.

I desember 2017 holdt Espen Egeberg, seniorrådgiver ved Statped sørøst, et foredrag om forholdet mellom spesialpedagogikk og migrasjonspedagogikk. I mars 2018 ble dette foredraget fulgt opp med et mellomarbeid, gruppearbeid og flere innlegg om kartlegging på norsk og morsmål. Vedlagt finner du presentasjonene fra året samlinger, mellomarbeidet og en oppsummering etter vårens samlinger

Bjørkespire
Bjørkespire
 

 

Vedlegg