Gå tilbake til:
Du er her:

Kurs for lærere i tilrettelagt tilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn

Formålet med Kurs for lærere i tilrettelagt tilbud for nyankomne elever på 1. og 2. trinn er å utveksle erfaringer og økt kompetanse.

Skoleåret 2019-2020 er det to samlinger for denne gruppen: den 3.september og 4.februar i 2020. Fagsamlingens målgruppe er både grunnleggende norsklærer, kontaktlærer og morsmålslærer som underviser nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn der eleven mottar innføringstilbudet i ordinære klasser på nærskoler i Bergen kommune

Målet med samlingene er å heve kompetansen for lærerne, gi inspirasjon til gode undervisningsopplegg og organisering av dette tilbudet.

På samlingene søker vi å finne svar på spørsmålene: Hvordan kan vi organisere særskilt språkopplæring til det beste for elevens læring? Hvordan underviser vi for økt læringsutbytte for denne elevgruppen? Hvordan samarbeider vi om elevens læring? Arbeidet med disse spørsmålene må knyttes mot fagfornyelsen og Sammen for kvalitet- læring. Samtidig må vi sikre at vi legger god kartleggingskompetanse til grunn for opplæringen.

Vi har utarbeidet en innføringsplan for nyankomne minoritetsspråklige på 1. og 2.trinn. Den ligger her som et arbeidsdokument og vil senere bli publisert som en del av «Innføringsplan for nyankomne minoritetsspråklige elever i Bergen kommune

Du kan også laste ned kartleggingsmateriellet som er laget for 1. og 2. trinn til bruk i undervisningen og kartleggingssituasjoner.

 

Se KS Læring for påmelding.

Hjerte_befo
 
null
Befo_klasse2
Befo_klasse2
null
BEFO_klasse
BEFO_klasse
null
elevarbeid
elevarbeid
null

Vedlegg