Gå tilbake til:
Du er her:

Kurs og veiledning

Her finner skolen informasjon om kurs og veiledning innenfor migrasjonspedagogikk.

Nettverk for særskilt språkopplæring i bergensskolen
Migrasjonspedagogiske team – skole og morsmåls- og tospråklige faglærere i Bergen kommune utgjør Nettverk for særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever omfatter særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Formålet med nettverket er kompetanseheving og erfaringsdeling. Skoleåret 2019-2020 inviterer vi til to samlinger i dette nettverket. Mer informasjon om den enkelte samlingen og påmelding finner du i KS Læring, søkeord: særskilt norsk.

Lærernettverk for innføringsskoler
Lærernettverk for innføringsskoler i Bergen kommune består av lærere som underviser særskilt norsk og morsmåls- og tospråklige faglærere som underviser i innføringsklasser på innføringsskoler. Disse lærerne skal delta på nettverket hvor formålet er å styrke opplæringstilbudet og praksisen i innføringsklassene samt kompetanseheving og erfaringsdeling. Mer informasjon om den enkelte samlingen og påmelding finner du i KS Læring, søkeord: lærernettverk.

Ledernettverk for innføringsskoler
Ledere på de tolv innføringsskolene i Bergen og representanter fra etat skole utgjør ledernettverk for innføringsskoler.

Kurs og veiledning
Lærere som underviser på tilrettelagt tilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn inviteres til to samlinger dette skoleåret. Se KS Læring for mer informasjon og påmelding, søkeord: tilrettelagt tilbud for nyankomne minoritetsspråklige.

For å øke kartleggingskompetansen og styrke kartleggingsfellesskapet i bergensskolen tilbyr Etat for skole kurs i kartlegging i grunnleggende norsk. Påmelding og mer informasjon finner du i KS Læring, søkeord: kartlegging i grunnleggende norsk.

Mai 2020 inviteres det til en Fagdag med tema fordypningi  læreplaner, kartlegging og inkludering. Målgruppen for denne fagdagen er Lærernettverket for Innføringsskoler.  Det vil være innlegg og prosessbaserte økter på samlingen. Påmelding og mer informasjon finner du i KS Læring, søkeord Fagdag.

Etat for skole tilbyr også veiledning i migrasjonspedagogikk til enkeltlærere, grupper eller hele personalet. Denne planen viser hvilke tema det kan gis veiledning på - se Komtetanseplan under.

Ta kontakt på migped@bergen.kommune.no for mer informasjon og bestilling.

Vedlegg