Gå tilbake til:
Du er her:

Lærernettverk for innføringsskoler 2019-2020

Lærernettverk for innføringsskoler i Bergen kommune består av særskilt norsklærere i innføringsklassene og morsmålslærere på innføringsskoler. Formålet er kompetanseheving og erfaringsdeling.

Nøkkelord for årets samlinger vil være samarbeid, planlegging og vurdering for læring.

Målet er å styrke morsmåls- og tospråklig fagopplæring, særskilt norskopplæring og fagopplæring med andrespråkperspektiv i innføringsklasser og på andre skoler. I denne sammenheng vil kartlegging på morsmål være et hovedtema med mål om økt kartleggingskompetanse og likere praksis.

Lærernettverket skal også bidra til å videreutvikle opplæringstilbudet som gis i innføringsklassene ved å knytte samlingene opp mot Innføringsplanen for nyankomne språklige minoriteter som skal brukes på alle innføringsskoler. Gjennom å legge til rette for erfaringsutveksling er målet at det skal bli likere praksis blant innføringsskolene.

Høst på Festplassen
Høst på Festplassen Foto: Nina Blågestad
null

Vedlegg