Gå tilbake til:
Du er her:

Læringsressurser

Her finner du ressurser til særskilt språkopplæring i skolen.

Kartleggingsmateriell

Kartleggingsmateriellet for grunnleggende norsk er et pedagogisk verktøy for kartlegging og opplæring av minoritetsspråklige elever. For å støtte den pedagogiske vurderingen som ligger i kartleggingen er Udirs kartleggingsmateriell konkretiseret og gjort aldersadekvat av veilederne i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune.

Ta kontakt på epost til migped@bergen.kommune.nodersom du har spørsmål.

Zmekk, demokrati
Zmekk, demokrati
null

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg