Gå tilbake til:
Du er her:

Nettverk for særskilt språkopplæring 2018-2019

Nettverk for særskilt språkopplæring er Migrasjonspedagogiskteam på skolen og morsmålslærere som er ansatt på innføringsskoler. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer og økt kompetanse.

Nøkkelord for samlingene er begrepsopplæring, morsmåls- og tospråklig fagopplæring og samarbeid. Målet er å styrke morsmåls- og tospråklig fagopplæring, særskilt norskopplæring og fagopplæring med andrespråkperspektiv både i innføringsklassene og på de andre bergensskolene.

På samlingene søker vi å finne svar på spørsmålene: Hvordan kan vi organisere særskilt språkopplæring til det beste for elevens læring? Hvordan underviser vi for økt læringsutbytte for denne elevgruppen? Hvordan samarbeider vi om elevens læring? Arbeidet med disse spørsmålene må knyttes mot fagfornyelsen og Sammen for kvalitet- læring. Samtidig må vi sikre at vi legger god kartleggingskompetanse til grunn for opplæringen..

Fagsamlingene (høsten 2018): Undervisning, organisering og samarbeid om minoritetsspråklige elevers læring

Fagsamlingene (våren 2019): Særskilt språkopplæring i innføringsklasse, Ukens bilde som pedagogisk grep, skole-hjem samarbeid, tolketjeneste

Nettverk for særskilt språkopplæring
Nettverk for særskilt språkopplæring
null
Nettverk for særskilt språkopplæring
Nettverk for særskilt språkopplæring
null
Nettverk for særskilt språkopplæring
Nettverk for særskilt språkopplæring
null
Nettverk for særskilt språkopplæring
Nettverk for særskilt språkopplæring
null
Nettverk for særskilt språkopplæring
Nettverk for særskilt språkopplæring
null
Nettverk for særskilt språkopplæring
Nettverk for særskilt språkopplæring
null

Vedlegg