Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder for arbeid med barn og unge med stort læringspotenisal

Visjonen for bergensskolen er “Kompetanse for alle i mulighetenes skole”.

For å støtte opp om arbeidet med denne visjonen for alle elevgrupper, skal denne veilederen gi råd til skoler om hvordan elever med stort læringspotensial kan identifiseres og tilbys best mulig tilpasset opplæring i bergensskolen.

Elever med stort læringspotensial er en svært sammensatt gruppe og er en enorm ressurs for samfunnet. Det har likevel vist seg at det er utfordrende for skolen å gi disse elevene den skolehverdagen de har krav på.

De har den samme retten på tilrettelegging som andre grupper elever har. Det er derfor viktig at skoler og lærere er i stand til å gjenkjenne slike elever og utvikle kunnskapsbaserte strategier for å møte også disse elevenes særlige behov. For å inkludere, anerkjenne og vise aksept for elever med stort læringspotensial, kreves det evne til å tilby stor variasjon i læringsarbeidet, læringsstrategier og i vurderingsmåter.

Skolene har i sum et stort handlingsrom for å tilpasse opplæringen slik at elever med stort læringspotensial utvikler gode arbeidsvaner, strategier for stadig mer krevende utfordringer og får muligheten til å ta i bruk sitt potensiale for læring.

Denne veilederen er skrevet med bakgrunn i lignende veiledere fra blant annet Bærum, Stavanger, Sola og Tønsberg kommuner. Vi har i tillegg samarbeidet godt med fagmiljøet ved lærerutdanningen NLA Høgskolen.

 

Vedlegg