Barn i aktivitet i basseng
Svømmeklubbene har engasjerte og erfarne instruktører på svømmekurset.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Svømmeopplæring for barn i barnehage sommeren 2024

Svømmeopplæringen for 4-6-åringer i barnehage foregår 10. - 21. juni 2024. Hvert av de to kursene varer i fem dager. Barna er ca. 1 time i bassenget hver dag på dette intensivkurset.

Svømmekursene er gratis, og barnehagen vil i tillegg få et tilskudd til dekning av utgifter til transport og organisering. Tilskuddet er 400 kroner per barn. Tilbudet er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage og skole og svømmeklubbene i Bergen, finansiert med midler fra Statsforvalteren.

Om kurset

Et kurs er vanligvis for 15 barn. Instruktører, barn og eventuelt barnehagepersonalet er i bassenget sammen. Det legges opp til litt undervisning med vann/sjøvett og livredning tilpasset barnas alderstrinn. Noe av undervisningen foregår på land. Noen basseng er relativt dype og da benyttes bassengplattformer på bunnen, slik at barna kan stå trygt. 

Det er lurt å ta med et varmt håndkle eller badekåpe, siden små kropper fort blir kalde. Barna må ha ledsagere i garderoben. Alle må dusje uten badetøy før svømming.

Svømmeklubbene har engasjerte og erfarne instruktører på svømmekurset, og de har tilstrekkelig bemanning til å være sammen med barna. Personalet fra barnehagen må følge barna og er hjertelig velkomne til å delta i undervisningen. Barnehagen må vurdere om det er barn som vanligvis trenger ekstra støtte, for da bør barnehagepersonalet være med i bassenget og støtte barna. Foreldre kan ledsage barn dersom barnehagens ansatte også er tilstede.

Ta med

Barna må ta med seg badetøy, håndkle og badehette. Det er lurt å ha med en matpakke eller litt frukt å spise etter badingen, siden barna blir fort sultne når de er i aktivitet i bassenget.

Så melder du barna på

Når du melder barnehagen din på, må du først opprette en brukerkonto på www.tryggivann.no.

Slik melder du barna i barnehagen på:

1. Logg på www.tryggivann.no
2. Finn det kurset du vil melde barna på. 
3. Registrer hvert barn. 

‘Trygg i vann’ trenger barnas navn og alder. Dere melder dem på slik:  

Fornavn: Bruk et fiktivt navn / eventuelt fornavn på barnet 
Etternavn: Navn på barnehagen 
Adresse: Barnehagens adresse
Fødselsår: Skriv inn barnets fødselsår slik: 01.01.fødselsår

Det gjør ingenting om barnehagen din ikke fyller en hel gruppe, da er det plass til barn fra andre barnehager.

Refusjon av utlegg til transport 

Barnehagen får refundert transport når svømmeklubben har rapportert om gjennomføringen.

Etter svømmeopplæringen søker barnehagen om utbetaling av tilskuddsmidlene gjennom tilskuddsportalen Insights. Her skal du registrere barnehagens navn og hvor mange barn som har gjennomført kurset. Da får barnehagen refundert 400 kroner per barn som har gjennomført.