Gå tilbake til:
Du er her:

Korte kurs i personvern og informasjonssikkerhet

Her finner du lenker til korte nettkurs om personvern og informasjonssikkerhet for ansatte i Bergen kommune. Jobber du med å håndtere koronakrisen, skal dette prioriteres først.

For å gjøre tilgangen til kursene enklest mulig for flest mulig ansatte publiserer vi lenkene også på kommunens nettsider.

Alle ansatte i Bergen skal ha grunnleggende kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet. De siste årene har kommunen hatt flere avvikssaker om dette. Sakene har avdekket flere sårbarheter som kommunen må løse. I tillegg har det kommet fram at mange ansatte har behov for mer kunnskap på området.

To kurspakker med korte nettkurs

Det er laget to kurspakker med korte nettbaserte kurs (nanolæring) om personvernvern og informasjonssikkerhet.

Hver av kursene tar 3-4 minutter å gjennomføre.

Lenkene går til leverandøren av løsningen www.nanolearning.com. For personvern er det egne tilpassede kurs for ansatte i Byrådsavdeling for barnehage, idrett og skole.

Kurspakke 2: Informasjonssikkerhet

 1. Velkommen til opplæring i digital sikkerhet
 2. Lær om phishing og beskyttelse
 3. Digitale trusler, menneskelige mottiltak
 4. Kan telefonen din være en sårbarhet?
 5. Vår digitale sikkerhetskultur
 6. Digital utpressing: Ransomware-trusselen
 7. Vet du hvordan du sjekker lenker i e-poster?
 8. Fare! Gratis Wi-Fi!
 9. Digital sikkerhet i tjenestene våre
 10. Trusselen fra spearphishing: Direktørsvindler
 11. Beskytt de viktige kontoene dine
 12. Skylagring og apper: Ditt ansvar
 13. Kildekritikk = bedre beslutninger
 14. IoT – milliarder av bakdører
 15. Samler vi løse tråder?
 16. Gratulerer - du er nå en ekte tjommi for informasjonssikkerhet!!

Kurspakke 1: Personvern for alle

 1. Velkommen til opplæring i personvern som ansatt i Bergen kommune
 2. Personvern i Bergen kommunes prosjekter og prosesser
 3. Retningslinjer og styrende dokumenter for Bergen kommune
 4. Formålet med behandling av personopplysninger — og prinsippet om dataminimering
 5. Personopplysninger: Risikoer og muligheter i Bergen kommune
 6. Bergen kommunes kultur for digitalt personvern
 7. Uttrykker vi oss klart?
 8. Oversikt over hvilke personvernbehandlinger vi foretar oss i kommunen
 9. Risikofokus: Personvernrettigheter i Bergen kommune
 10. Hvem spør du om personvern i Bergen kommune?
 11. Personvernfunksjoner i våre systemer og enheter i Bergen kommune
 12. Rapportering av avvik og brudd
 13. Er vi i tråd med de nye personvernreglene i Bergen kommune?
 14. Kunnskapstest om digitalt personvern
 15. Digitalt personvern i Bergen kommune: Risikovurdering

Kurspakke 1: Personvern for BBSI

 1. Velkommen til opplæring i personvern i Bergen kommune
 2. Formålet med behandling av personopplysninger — og prinsippet om dataminimering
 3. Personopplysninger: Risikoer og muligheter i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
 4. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett sin kultur for digitalt personvern
 5. Uttrykker vi oss klart?
 6. Oversikt over hvilke behandlinger vi foretar oss i byrådsavdelingen vår
 7. Retningslinjer og styrende dokumenter for Bergen kommune
 8. Risikofokus: Personvernrettigheter i Bergen kommune
 9. Hvem spør du om personvern i Bergen kommune?
 10. Personvern i BBSI sine prosjekter og prosesser
 11. Personvernfunksjoner i våre systemer og enheter i Bergen kommune
 12. Rapportering av avvik og brudd
 13. Er vi i tråd med de nye personvernreglene i BBSI?
 14. Kunnskapstest om digitalt personvern
 15. Digitalt personvern i BBSI: Risikovurdering