Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 17/19
Bergen, 15. mai 2019

Fra 1. september vil det være fem NAV-kontor i Bergen. Nå er det besluttet hva NAV-kontorene skal hete og hvem som skal lede kontorene.

Høsten 2018 besluttet bystyret å etablere "Fremtidens NAV-kontor" i Bergen, med færre og mer faglig robuste kontorer og med mer oppmerksomhet på oppfølging, fleksibilitet og tilgjengelighet.

I dag presenteres navn på de fem NAV kontorene som skal være i drift fra 1. september.

Navn på kontor

 • Arna og Åsane: NAV Bergen Nord
 • Laksevåg og Fyllingsdalen: NAV Bergen Vest
 • Fana og Ytrebygda: NAV Bergen Sør
 • Årstad: NAV Årstad
 • Bergenhus: NAV Bergenhus

Nye ledere av NAV-kontorene

Hvert av NAV-kontorene skal ha en kommunal og en statlig leder. Her er navnene på de som skal lede kontorene:

Ledere NAV Bergen Nord

 • Leiv Tungesvik, Bergen kommune
 • Gerd Søreide, NAV stat

Ledere NAV Bergen Vest

 • Jannecke Falck Larsen, Bergen kommune
 • Stilling som statlig leder er ledig og lyses ut

Ledere NAV Bergen Sør

 • Brit Iren Tveit, Bergen kommune
 • Lise Knutsen Helle, NAV stat

Ledere NAV Årstad

 • Hilde Skjelvik Larsen, Bergen kommune
 • Mette Johnsen Bentdal, NAV stat

Ledere NAV Bergenhus

 • Gitle Lunde, Bergen kommune
 • Erik Rasmussen, NAV stat

Lederne tiltrer på nytt kontor 1. september 2019.

Kontaktperson: Etatsdirektør Jostein Hestnes 481 85 007