Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 20/19
Bergen, 16. mai 2019

Det er varslet et omfattende streikeuttak i Bergen kommune dersom det blir streik i kommunal sektor fra arbeidstidens start fredag 24. mai.

Det er foreløpig kun ungdomsskoletrinnet som kan bli rammet. Sandgotna og Tveiterås skole vil ikke bli berørt i denne omgang. Foreløpig vil ingen øvrige tjenester i kommunen bli berørt.

Bergen kommune mottok torsdag ettermiddag streikevarsel for 615 ansatte. En mulig streik vil tidligst kunne starte fredag 24. mai om morgenen. Partene er i mekling hos Riksmekleren. Meklingsfristens utløp er satt til midnatt torsdag 23. mai.

Dersom det blir streik fra fredag 24. mai, vil dette bety at ca. 8000 elever på ungdomstrinnet kan bli rammet. 23 av 25 skoler med ungdomstrinn vil bli berørt. Foreløpig vil streikeuttaket kun omfatte ungdomsskolene, samt ungdomsskoledelen av kombinertskolene.

- Det er et omfattende uttak som rammer ungdomsskolene og ungdomsskoleelevene i Bergen kommune. Vi vil bruke tiden frem mot meklingsfristen til å kartlegge hvilke konsekvenser uttaket får, og om skolene vil holde delvis åpent eller må stenge helt. Nå håper vi at partene gjør det de kan for å komme frem til en løsning, og at det ikke blir en streik, sier kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille.

I ettermiddag leverte Unio varsel om plassfratredelse for 615 av sine medlemmer.

- Vi ber foreldre følge med på den enkelte skoles nettside og all informasjon om mulig streik oppdateres fortløpende på bergen.kommune.no, sier kommunikasjonsdirektøren.

Kontakt kommunikasjonsdirektør Eva Hille, tlf. 991 07 165