Gå tilbake til:
Du er her:

Presenterer endringer i byrådet i dag

Byråd Anna Elisa Tryti har meddelt at hun ønsker å fratre som byråd. I den forbindelse vil byrådsleder Roger Valhammer utnevne ny byråd for byutvikling.

Pressen er velkommen til å møte den nye byråden,

I DAG, mandag 24. juni klokken 12.00,
Markeveien 1B, 3.etasje

Påfølgende nøkkeloverrekkelse:

I DAG, mandag 24. juni klokken 12.45,
Allehelgensgate 5, 2. etasje

(Inngang mot parkeringsplassen på baksiden)