Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 31/19
Bergen, 04. juli 2019

Byutviklingsbyråd Rune Bakervik offentliggjør vinnerne av Bergen kommunes plan- og designkonkurranse for Torget-Bryggen.

Tid og sted:

Fredag 5. juli klokken 12.00 i Sentralbadet

En tverrfaglig jury vil presentere vinnerforslagene og anbefaling for det videre arbeidet med utformingen av Bergens viktigste byrom.

Konkurransen skal vise områdets muligheter og få belyst løsninger som integrerer bybane, ivaretar kulturmiljøet og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom.

Tre ulike premier mulig

Det er mulighet for tre ulike premier i denne konkurransen. En hovedpremie på beste helhetsgrep, en delpremie på beste løsning Bryggen– Nikolaikirkeallmenningen, og en delpremie på beste utforming av Torget. Juryen skal velge vinnere for alle delpremiene og står fritt til å velge fra en til tre vinnere. Vinneren av hovedpremien vil få et rådgivningsoppdrag i reguleringsplanarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane, innenfor delstrekning 1.

De fem teamene som konkurrerer er arkitektkontoret Snøhetta, Asplan Viak, Arkitektgruppen CUBUS, TAG og Gottlieb Paludan.

Velkommen til kåringen.

Vedlegg

Politisk rådgiver Tommy Aarethun, telefon 951 67 502