Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 36/19
Bergen, 23. august 2019

Holbergsallmenningen på Nordnes er opprustet med flere ladeplasser, mer grøntareal og nye plasser for bildeling.

Allmenningen har også fått et estetisk løft med en stripe park mellom parkeringsplassene. Nye trær er plantet, midtfeltet i bakken er utvidet for å legge bedre til rette for gående, og det er satt opp nye bøyler for sykkelparkering.

Byråd Rune Bakervik åpner nye Holbergsallmenningen

mandag 26. august klokken 14.30.

På åpningen blir det tale ved byråden, underholdning og enkel matservering.

Byråd for byutvikling Rune Bakervik ved politisk rådgiver Tarje Wanvik, mobil 970 70 987