Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 48/19
Bergen, 20. september 2019

I uke 39 starter arbeidet med å få på plass 24 nye stålsøyler på Torgallmenningen. Arbeidet med å demontere kunstneren Bård Breiviks gamle granittsøyler, og reise de nye, er omfattende og vil pågå frem til våren 2020. Utskiftingen vil fjerne usikkerheten som har vært knyttet til dagens konstruksjon etter at det ble oppdaget riss i søylene.

De nye fem meter høye stålsøylene står i dag hos Størksen Rustfri Industri AS, som vil montere kunstverket. Søylene er produsert i Kina.

Pressen er velkommen til en forhåndsvisning av de nye søylene
tirsdag 24. september kl. 8.30 i Leirviksflaten 19, Godvik. Oppmøte ved hovedinngangen.

Vi vil vise frem de nye søylene og fortelle om produksjonen som ble gjennomført i Kina. Vi gir også detaljer om hvordan granittsøylene skal demonteres og de nye stålsøylene monteres. Varighet cirka halvannen time.

Utskiftingen vil skje fortløpende

Utskiftingen av søylene vil skje i fortløpende arbeidsoperasjoner ved de fire fasadene. Arbeidet starter med demontering av eksisterende søyler og glasstak. Deretter vil det etableres fundamenter for de nye søylene med nye sokler, før søylene monteres og støpes fast. Til slutt blir det lagt nytt glasstak på arkaden og helledekket rundt soklene blir lagt tilbake på plass.

Historikk

Torgallmenningens utforming er et resultat av arkitektkonkurranse som ble gjennomført på 1990-tallet, i forbindelse med opprustning av de sentrale byrommene i Bergen sentrum. For Torgallmenningen ble Bård Breivik valgt som kunstner, og han stod for trapper, renner og søyler, alt utført i Bjerløv granitt. Vestre del av Torgallmenningen var ferdig i 1997. Den sentrale delen med søylene som bar glasstaket var ferdig i 1999. Ikke lenge etter at anlegget var ferdig, ble det oppdaget riss i søylene. I 2002 fattet byrådet derfor et foreløpig vedtak om å montere sikringsbånd på alle søylene. Denne løsningen var ikke tenkt å være permanent, og søylene har flere ganger vært oppe til behandling i kommunens organer. I 2014 forelå det en endelig rapport av Bård Breivik og gruppen som opprinnelig hadde samarbeidet om å oppruste plassen, der konklusjonen var at steinsøylene måtte erstattes med stålsøyler. Utskiftning av glasstak utføres samtidig som utskiftning av søylene. Denne løsningen ble vedtatt i bystyret og det ble inngått avtale med Bård Breivik AS om levering av stålsøyler.

Prosjektleder Knut Hellås i Bymiljøetaten, mobil 950 70 399
Avdelingsleder for Gjennomføringsavdelingen i Bymiljøetaten, Geir Haveraaen, mobil 481 61 395