Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 60/19
Bergen, 25. november 2019

Bergen kommune har nå utarbeidet en ny oversikt over forskjeller i levekår og helse i ulike områder av byen.

Oversikten gir blant annet statistikk på levealder, barnefattigdom, fysisk aktivitet blant barn og unge, psykisk helse, bosituasjon, kosthold og språk ved skolestart.

Media er velkommen når folkehelseoversikten for 2019 presenteres:

tirsdag 26. november klokken 09.00 på Fysak Melkeplassen i Øvre Fyllingsveien 35.

Etat for helsetjenester har hatt ansvaret for å utarbeide rapporten og vil presentere de viktigste funnene. Byrådet vil være representert ved Beate Husa (byråd for eldre, helse og frivillighet), Lubna Jaffery (byråd for arbeid, sosial og bolig), Linn Kristin Engø (byråd for barnehage, skole og idrett) og Katrine Nødtvedt (byråd for kultur, mangfold og likestilling).

Dette inneholder folkehelseoversikten

Se levekårsrapporter fra tidligere år for å se hvilket innhold rapportene har. Nytt av året er at rapporten nå kalles for en folkehelseoversikt istedenfor levekårsrapport. Årets oversikt er også utvidet med flere statistikker. Se avbildet innholdsfortegnelse i denne artikkelen som viser det konkrete innholdet i årets folkehelseoversikt.

Tilrettelegging for media

Alle medier vil bli gitt de samme arbeidsvilkårene gjennom følgende offentliggjøring av rapporten:

  • Den trykte versjonen av folkehelseoversikten deles ut på pressekonferansen. Ved pressekonferansens oppstart legges rapporten ut på kommunens nettside. Her vil media også få tilgang til tallgrunnlaget til den trykte rapporten (i en Excel-fil) slik at det er mulig å lage egne grafiske fremstillinger av forskjeller mellom ulike områder i byen.
  • På nettsidene legger vi også ut en digital statistikkløsning der du enkelt kan få frem mer detaljerte statistikker om det du er interessert i å vite mer om. Den digitale statistikkløsningen er bygget på et mer omfattende tallmateriale enn den trykte rapporten. I den digitale løsningen finner du flere statistikkområder, årganger og bakgrunnsvariabler enn i den trykte rapporten. Dette er første gang vi har laget en slik nettbasert statistikkløsning, og løsningen gjør det enklere for media å fordype seg i de ulike problemstillingene.

For å sikre alle medier like arbeidsvilkår vil vi derfor ikke etterkomme eventuelle ønsker om å få tilgang til hele eller deler av den trykte rapporten, den digitale statistikkløsningen eller tallmaterialet i forkant av pressekonferansen eller med sperrefrist.

Kommunikasjonsrådgiver for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Endre Hovland, tlf. 950 45 878.