Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 61/19
Bergen, 26. november 2019

Byarkitekten og forskningsprosjektet BOPILOT går nye veier for å finne innovative romløsninger for boliger med fellesskapsløsninger og sambruk av arealer. 28.november blir de vist frem.

Torsdag 28.november kan du se hvordan arkitekter har visualisert boligideene som en gruppe med utbyggere, arkitekter og 13 bergensere har utviklet sammen. Det blir også inspirasjonsforedrag om boliger med dele- og sambruksløsninger ved prisvinnende arkitekter fra Helen&Hard, Haugen/Zohar og Lala Tøyen og Kåmmån, samt visning og diskusjon av helt nye løsningsforslag for deleboliger i Bergen.

Helen&Hard er arkitektene bak boligprosjektet "Vindmøllebakken" i Stavanger, der beboerne deler flere rom og funksjoner i tilknytning til sin egen bolig.

Haugen/Zohar har tegnet førstehjemsboliger med felleskapsløsninger for ungdom, og Lala Tøyen vant konkurransen som ligger til grunn for reguleringsplanen for Grønneviken i Bergen.

Representanter fra pressen er velkomne til å delta på hele eller deler av arrangementet:

Torsdag 28. november klokken 12.00-16.00,
i Litteraturhuset, Olav H. Hauge salen i 2. etasje.

- BOPILOT bygger på ideen om at boliger og boområder i større grad kan bidra til å nå målene i kommuneplanenes samfunnsdel om mer mangfoldige og inkluderende byer og muligheten for å leve bærekraftige og klimasmarte hverdagsliv. Kommunen kan bli en større pådriver for utvikling av nye boligtyper og boligløsninger, og bidra til at fremtidige boligkjøpere og leietakere i større grad kjenne til alternative boformer, sier byråd Thor Haakon Bakke.

Program

12.00 Innledning ved Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling

12.20 Velkommen ved Byarkitekten

12.30 Inspirasjonsforedrag om boliger med dele- og sambruksløsninger ved arkitektene fra Helen&Hard, Haugen/Zohar og LalaTøyen/Kåmmån

13.00 Pause med kaffe

13.15 Introduksjon til Designsprint ved Haltebanken

13.30 – 15.00: Gruppene fra workshoppen Designsprint viser sine løsninger. Diskusjon.

15.00 Utstilling: Mulighet for å studere de tre løsningene nærmere og prate med arkitektene og gruppene.

Hvilke boligfunksjoner ønsker bergenserne å dele?

En digital medvirkningsundersøkelse i regi av Byarkitekten viser at hos de som er positive til sambruk og deleløsninger scorer felleshus med arrangementer og fellesverksted/hobbyrom høyt hos alle aldersgrupper. Sykkelparkering er en populær delefunksjon blant respondentene som er under 60 år. Den yngre aldersgruppen er generelt sett mer opptatt av deling av funksjoner som går på mobilitet, som delebil, delesykler, sykkelparkering etc. Dette gjelder spesielt aldersgruppen 30-39. Den yngre generasjonen i aldersgruppen 20-29 er spesielt opptatt av flerbrukshall med aktiviteter, mens ekstra gjesterom scorer høyt hos de eldre.

Seniorarkitekt og prosjektleder for BOPILOT Tina Larsen, Byarkitekten, mobil 957 31 034