Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 66/19
Bergen, 12. desember 2019

Ung Arena Bergen er et nytt hjelpe- og samtaletilbud for unge mellom 12 og 23 år.

Ung Arena Bergen skal jobbe forebyggende med psykisk helse blant barn og unge. Ungdom i alderen 12-23 år kan oppsøke hjelp og veiledning på egne premisser - uten henvisning eller timebestilling.

Vi ønsker velkommen til offisiell åpning:

Fredag 13. desember klokken 14.30 - 16.00
Wollert Konows plass 2, Nesttun

Til stede er blant andre byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery og fagpersoner fra Etat for barn og familie.

Pressen er hjertelig velkommen.

Gode resultater

Tilbudet kan vise til gode resultater fra Oslo og flere andre steder i landet. Et viktig prinsipp for Ung Arena: Ingen utfordringer er for små og ingen er for store.

Unge kan komme til Ung Arena og bli kjent med de som jobber der og tilbudet før de mottar hjelp. Vi håper dette kan føre til større tillit fra ungdommene.

– Ungdomstiden kan være utfordrende for mange. For byrådet er det viktig å sørge for at alle barn og unge får like muligheter, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery.

– Det kan være utfordringer i relasjoner til venner eller familie, skole, identitet, økonomi, rusmidler, bosituasjon - alt som en ungdom opplever som utfordrende. På Ung Arena finnes det trygge og erfarne voksne som ungdommene kan snakke med, fortsetter Jaffery.

Erfaring viser at ungdom ofte vegrer seg for å oppsøke hjelpeapparatet innen psykisk helse. Målet med Ung Arena er å gjøre terskelen så lav at ungdom søker hjelp så tidlig som mulig, slik at ubesvarte spørsmål ikke utvikler seg til vonde tanker og problemer.

Disse møter du på Ung Arena

De som jobber på Ung Arena er psykologer, sosionomer og erfaringskonsulenter (unge voksne som selv har kjent vanskeligheter på kroppen og har erfaringer fra kontakt med tjenesteapparatet). For å skape et tilbud som treffer unges behov og ønsker har ungdommer vært med å utforme tilbudet.

Ungdommer kan selv velge hvem de vil snakke med, hvor og når.

- Jeg synes det er flott at dette skal være et tilbud basert på de unges premisser, avslutter Jaffery.

Asle Bentzen, kommunikasjonsrådgiver, byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig.
Tlf: 977 61 882